DROGA

Droga

Droga, owoc pracy kapłańskiej, którą św. Josemaría Escrivá rozpoczął w 1925 roku, pojawia się po raz pierwszy w 1934 (w Cuenca, Hiszpania) pod tytułem Consideraciones Espirituales. W następ…

BRUZDA

Bruzda

„To co pojawia się na tych stronach to samo życie chrześcijanina, w którym - wraz z przejściem Chrystusa - to co Boże i to, co ludzkie przeplata się między sobą bez pomieszania, ale bez roz…

KUŹNIA

Kuźnia

Przedstawiona w tej samej formie jak DrogaBruzda, ostatnie opublikowane dzieło św. Josemaríi, Kuźnia, jest książką pełną ognia, której lektura i rozważanie może zaprowadzić wiele dusz do…

TO CHRYSTUSPRZECHODZI

To Chrystus przechodzi

To Chrystus przechodzi gromadzi 18 homilii wygłoszonych przez św. Josemaríę między 1951 a 1971 rokiem, podczas różnych świąt liturgicznych obecnych w ciągu roku liturgicznego. Wątkiem przew…

PRZYJACIELEBOGA

Przyjaciele Boga

Opublikowana po raz pierwszy w 1977, jest pierwszym dziełem pośmiertnym św. Josemaríi. Zawiera 18 homilii wygłoszonych w latach 1941-68. Jej celem jest pomóc żyć w przyjaźnii z "Bogiem blis…

KOCHAĆKOŚCIÓŁ

Kochać Kościół

Kochać Kościół łączy trzy homilie założyciela Opus Dei: Wierność Kościołowi, Nadprzyrodzony cel Kościoła i Kapłanem na zawsze. Książka zawiera ponadto dwa artykuły Prałata Álvaro del Portil…

ROZMOWYZ PANEM

Rozmowy z Panem

Rozmowy z Panem to zbiór nauk św. Josemaríi Escrivy skierowanych do członków Opus Dei, którzy mieszkali lub pracowali z nim w Rzymie w latach 1954–1975. Chociaż zawiera nauki rozłożone w cz…

RÓŻANIECŚWIĘTY

Różaniec Święty

Różaniec Święty, wydany po raz pierwszy w 1934, składa się z szeregu rozważań o piętnastu tajemnicach Różańca (radosnych, bolesnych i chwalebnych), które mają ułatwić modlitwę tym nabożeńst…

DROGAKRZYŻOWA

Droga Krzyżowa

Książka Droga Krzyżowa składa się z krótkich komentarzy na temat czternastu stacji Drogi Krzyżowej, wypływających z osobistej modlitwy Josemaríi Escrivý.

„Droga Krzyżowa nie jest nabożeństw…

LISTY (I)

Listy (I)

Listy (I) to zbiór, od którego we wrześniu 2020 r. rozpoczęło się udostępnianie szerokiej publiczności długich listów, które św. Josemaría napisał do członków Opus Dei. Słowem i za pomocą p…

LISTY (II)

Listy (II)

Listy (II), to wydany w 2022 roku zbiór czterech kolejnych Listów, datowanych na lata 1939-1943, ale gruntownie przerobionych w latach sześćdziesiątych XX wieku. Poruszają następujące kwest…

LIST NR 29

List nr 29

List ten, noszący numer 29 w serii Dzieł Zebranych św. Josemaríi, dotyczy pracy św. Gabriela, jednej z najbardziej rozległych dziedzin apostolstwa Opus Dei, tj. wśród osób, które weszły już…

ROZMOWYZ PRAŁATEMESCRIVÁ

Rozmowy z prałatem Escrivá

Niniejsza książka składa się z siedmiu wywiadów udzielonych przez św. Josemaríę, między 1966 a 1968, w Le Figaro, The New York Times, Time, L'Osservatore della Domenica i różnych czasopisma…

PRZEMÓWIENIAOUNIWERSYTECIE

Przemówienia o uniwersytecie

Tom przygotowany przez Uniwersytet Nawarry z okazji beatyfikacji jego Założyciela i Pierwszego Kanclerza, który zawiera różne przemówienia akademickie wygłoszone przez niego do ludzi związa…

Inne opublikowane dzieła św. Josemaríi Escrivy, niedostępne jeszcze na naszej stronie