Wykaz odniesień do Pisma Świętego w «Listy (I)»

Księga Rodzaju


Księga Rodzaju 2, 7List nr 2 , 26


Księga Rodzaju 25, 29–34List nr 2 , 23List nr 3, 43


1 Księga Królewska


1 Księga Królewska 3, 6List nr 1, 23

1 Księga Królewska 3, 6–9List nr 2 , 42List nr 2 , 47

1 Księga Królewska 3, 6List nr 3, 32


1 Księga Kronik


1 Księga Kronik 29, 17List nr 4, 3


Księga Tobiasza


Księga Tobiasza 12, 13List nr 2 , 20


Księga Hioba


Księga Hioba 1, 1List nr 1, 4


Księga Hioba 7, 1List nr 2 , 10

Księga Hioba 7, 7List nr 1, 19


Księga Psalmów


Księga Psalmów 2, 11–12List nr 3, 88


Księga Psalmów 6, 3–4List nr 2 , 20


Księga Psalmów 11, 6List nr 4, 8


Księga Psalmów 18, 2–3List nr 2 , 7

Księga Psalmów 18, 28List nr 2 , 4


Księga Psalmów 19, 11List nr 2 , 19


Księga Psalmów 30, 2–5List nr 2 , 27


Księga Psalmów 35, 13List nr 2 , 21


Księga Psalmów 37, 23–24List nr 2 , 26


Księga Psalmów 40, 7–9List nr 3, 83


Księga Psalmów 43, 2List nr 2 , 25List nr 2 , 49


Księga Psalmów 51, 19List nr 2 , 29


Księga Psalmów 56, 2–3List nr 2 , 1


Księga Psalmów 62, 13List nr 3, 85


Księga Psalmów 69, 10List nr 3, 73


Księga Psalmów 71, 7List nr 2 , 30


Księga Psalmów 73, 21List nr 3, 73


Księga Psalmów 86, 3List nr 2 , 16

Księga Psalmów 86, 3–4List nr 3, 15

Księga Psalmów 86, 5List nr 2 , 16


Księga Psalmów 89, 2List nr 1, 3


Księga Psalmów 96, 1List nr 3, 3


Księga Psalmów 100, 2List nr 3, 5List nr 3, 65


Księga Psalmów 103, 15List nr 3, 85


Księga Psalmów 104, 31List nr 3, 93


Księga Psalmów 105, 4List nr 3, 15


Księga Psalmów 106, 1List nr 2 , 62


Księga Psalmów 118, 13List nr 2 , 21


Księga Psalmów 119, 106List nr 2 , 23


Księga Psalmów 130, 1–8List nr 2 , 26


Księga Psalmów 138, 6List nr 3, 90


Księga Psalmów 139, 1–12List nr 2 , 35


Księga Psalmów 143, 9–10List nr 2 , 13


Księga Przysłów


Księga Przysłów 8, 31List nr 2 , 59


Księga Przysłów 10, 9List nr 2 , 54


Księga Przysłów 24, 16List nr 2 , 11


Księga Koheleta


Księga Koheleta 3, 11List nr 3, 57


Księga Koheleta 4, 10List nr 2 , 56


Pieśń nad pieśniami


Pieśń nad pieśniami 2, 15List nr 1, 16


Księga Mądrości


Księga Mądrości 3, 11List nr 2 , 8


Księga Mądrości 10, 17List nr 2 , 8


Mądrość Syracha


Mądrość Syracha 8, 5List nr 1, 4


Mądrość Syracha 19, 1List nr 1, 16


Mądrość Syracha 24, 29List nr 2 , 10


Mądrość Syracha 31, 10–11List nr 2 , 47


Mądrość Syracha 39, 6–11List nr 2 , 54


Księga Izajasza


Księga Izajasza 21, 11List nr 2 , 13


Księga Izajasza 43, 1List nr 2 , 20


Księga Izajasza 49, 2List nr 3, 77


Księga Jeremiasza


Księga Jeremiasza 16, 16–17List nr 3, 13


Księga Jeremiasza 23, 8List nr 3, 13

Księga Jeremiasza 23, 16–17List nr 2 , 37

Księga Jeremiasza 23, 32List nr 2 , 37


Księga Jeremiasza 29, 11List nr 4, 1


Księga Ezechiela


Księga Ezechiela 33, 11–12List nr 2 , 11


Księga Daniela


Księga Daniela 2, 32–33List nr 2 , 2

Księga Daniela 2, 34–35List nr 2 , 2


Ewangelia wg św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 2, 1–3List nr 1, 6


Ewangelia wg św. Mateusza 4, 19–20List nr 3, 10

Ewangelia wg św. Mateusza 4, 19List nr 3, 11


Ewangelia wg św. Mateusza 5, 13–14List nr 1, 22List nr 3, 35

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 16List nr 1, 21List nr 3, 35

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 48List nr 3, 6


Ewangelia wg św. Mateusza 6, 1List nr 3, 65

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 16List nr 3, 65

Ewangelia wg św. Mateusza 6, 24List nr 3, 83


Ewangelia wg św. Mateusza 7, 24–27List nr 2 , 7


Ewangelia wg św. Mateusza 8, 21–22List nr 3, 10


Ewangelia wg św. Mateusza 9, 32–33List nr 2 , 38

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 35–38List nr 3, 8

Ewangelia wg św. Mateusza 9, 37List nr 3, 85


Ewangelia wg św. Mateusza 10, 34List nr 2 , 9


Ewangelia wg św. Mateusza 11, 14–15List nr 4, 21

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 29List nr 3, 71


Ewangelia wg św. Mateusza 13, 24List nr 2 , 13

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 25List nr 2 , 13

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 26List nr 2 , 13

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 33List nr 1, 5

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 34List nr 3, 36

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 36List nr 2 , 13

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 44–45List nr 3, 9

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 47List nr 3, 12

Ewangelia wg św. Mateusza 13, 55List nr 1, 20


Ewangelia wg św. Mateusza 15, 32List nr 2 , 53


Ewangelia wg św. Mateusza 18, 15List nr 2 , 56


Ewangelia wg św. Mateusza 19, 17–20List nr 4, 18


Ewangelia wg św. Mateusza 20, 7List nr 4, 24

Ewangelia wg św. Mateusza 20, 9List nr 2 , 55

Ewangelia wg św. Mateusza 20, 28List nr 2 , 33List nr 3, 40List nr 3, 86


Ewangelia wg św. Mateusza 22, 21List nr 3, 41


Ewangelia wg św. Mateusza 23, 1–4List nr 3, 34

Ewangelia wg św. Mateusza 23, 5List nr 3, 34


Ewangelia wg św. Mateusza 24, 13List nr 2 , 43


Ewangelia wg św. Mateusza 25, 21List nr 1, 19


Ewangelia wg św. Mateusza 26, 41List nr 2 , 13

Ewangelia wg św. Mateusza 26, 50List nr 3, 71


Ewangelia wg św. Mateusza 27, 16–26List nr 2 , 55


Ewangelia wg św. Marka


Ewangelia wg św. Marka 2, 9List nr 1, 22


Ewangelia wg św. Marka 6, 34List nr 1, 1

Ewangelia wg św. Marka 6, 48List nr 2 , 1

Ewangelia wg św. Marka 6, 50–51List nr 2 , 1


Ewangelia wg św. Marka 9, 24List nr 2 , 38


Ewangelia wg św. Marka 10, 35–39List nr 2 , 49


Ewangelia wg św. Marka 11, 22–24List nr 2 , 52


Ewangelia wg św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 1, 38List nr 1, 20


Ewangelia wg św. Łukasza 5, 4–8List nr 2 , 28

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 8List nr 1, 2

Ewangelia wg św. Łukasza 5, 10List nr 2 , 28


Ewangelia wg św. Łukasza 6, 38List nr 1, 23


Ewangelia wg św. Łukasza 7, 6–7List nr 2 , 54

Ewangelia wg św. Łukasza 7, 12–15List nr 2 , 27

Ewangelia wg św. Łukasza 7, 14List nr 1, 22

Ewangelia wg św. Łukasza 7, 17List nr 4, 21

Ewangelia wg św. Łukasza 7, 18–19List nr 4, 21

Ewangelia wg św. Łukasza 7, 22List nr 4, 21


Ewangelia wg św. Łukasza 8, 5List nr 4, 5

Ewangelia wg św. Łukasza 8, 45List nr 2 , 61


Ewangelia wg św. Łukasza 9, 54List nr 4, 6

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 56List nr 4, 6

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 61–62List nr 3, 10


Ewangelia wg św. Łukasza 10, 17List nr 1, 23


Ewangelia wg św. Łukasza 11, 1List nr 4, 17

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 2List nr 4, 17

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 24–26List nr 2 , 46


Ewangelia wg św. Łukasza 12, 43List nr 3, 36

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 48List nr 3, 10

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 49List nr 1, 23


Ewangelia wg św. Łukasza 15, 2List nr 4, 10

Ewangelia wg św. Łukasza 15, 7List nr 4, 23


Ewangelia wg św. Łukasza 17, 10List nr 2 , 24List nr 3, 90


Ewangelia wg św. Łukasza 18, 18List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 22List nr 2 , 47List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Łukasza 18, 23List nr 4, 18


Ewangelia wg św. Łukasza 19, 5List nr 4, 2

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45–46List nr 3, 72


Ewangelia wg św. Łukasza 20, 20List nr 2 , 53


Ewangelia wg św. Łukasza 22, 24List nr 2 , 48


Ewangelia wg św. Łukasza 23, 34List nr 4, 24

Ewangelia wg św. Łukasza 23, 39List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Łukasza 23, 40–43List nr 2 , 55

Ewangelia wg św. Łukasza 23, 40–42List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Łukasza 23, 43List nr 4, 18


Ewangelia wg św. Jana


Ewangelia wg św. Jana 1, 9List nr 3, 29

Ewangelia wg św. Jana 1, 19List nr 4, 21

Ewangelia wg św. Jana 1, 20List nr 4, 21

Ewangelia wg św. Jana 1, 23List nr 4, 21


Ewangelia wg św. Jana 2, 17List nr 3, 72List nr 3, 83


Ewangelia wg św. Jana 3, 2List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Jana 3, 3List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Jana 3, 16–17List nr 3, 19

Ewangelia wg św. Jana 3, 17List nr 3, 29

Ewangelia wg św. Jana 3, 27List nr 2 , 31

Ewangelia wg św. Jana 3, 30List nr 1, 21List nr 2 , 33List nr 3, 81


Ewangelia wg św. Jana 4, 5–6List nr 2 , 51

Ewangelia wg św. Jana 4, 7List nr 2 , 51

Ewangelia wg św. Jana 4, 9List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Jana 4, 13List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Jana 4, 29List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Jana 4, 31–34List nr 2 , 51

Ewangelia wg św. Jana 4, 39List nr 4, 18

Ewangelia wg św. Jana 4, 42List nr 4, 18


Ewangelia wg św. Jana 5, 7List nr 4, 24


Ewangelia wg św. Jana 6, 26List nr 2 , 44

Ewangelia wg św. Jana 6, 28–30List nr 2 , 44

Ewangelia wg św. Jana 6, 34List nr 2 , 44

Ewangelia wg św. Jana 6, 67–70List nr 2 , 44


Ewangelia wg św. Jana 7, 38List nr 2 , 52


Ewangelia wg św. Jana 8, 12List nr 2 , 17

Ewangelia wg św. Jana 8, 46List nr 2 , 29


Ewangelia wg św. Jana 9, 1–3List nr 2 , 16

Ewangelia wg św. Jana 9, 6–7List nr 2 , 16


Ewangelia wg św. Jana 11, 3List nr 3, 33

Ewangelia wg św. Jana 11, 35List nr 3, 33

Ewangelia wg św. Jana 11, 39List nr 3, 87


Ewangelia wg św. Jana 12, 32List nr 3, 2


Ewangelia wg św. Jana 13, 23List nr 3, 75

Ewangelia wg św. Jana 13, 34List nr 4, 14

Ewangelia wg św. Jana 13, 36–38List nr 2 , 32


Ewangelia wg św. Jana 14, 13List nr 3, 93

Ewangelia wg św. Jana 14, 21List nr 2 , 19


Ewangelia wg św. Jana 15, 5List nr 2 , 58

Ewangelia wg św. Jana 15, 13List nr 3, 71

Ewangelia wg św. Jana 15, 15List nr 3, 33List nr 3, 71List nr 4, 1


Ewangelia wg św. Jana 17, 15List nr 3, 47

Ewangelia wg św. Jana 17, 18List nr 3, 36

Ewangelia wg św. Jana 17, 21–22List nr 3, 21


Ewangelia wg św. Jana 18, 40List nr 2 , 55


Ewangelia wg św. Jana 19, 11List nr 3, 60


Ewangelia wg św. Jana 21, 2List nr 1, 21

Ewangelia wg św. Jana 21, 17List nr 2 , 24List nr 3, 37


Dzieje Apostolskie


Dzieje Apostolskie 1, 1List nr 3, 28List nr 4, 5


Dzieje Apostolskie 2, 18List nr 3, 16

Dzieje Apostolskie 2, 42List nr 2 , 61


Dzieje Apostolskie 10, 38List nr 3, 33


Dzieje Apostolskie 20, 28List nr 3, 50


List do Rzymian


List do Rzymian 1, 20List nr 3, 29


List do Rzymian 6, 3–4List nr 2 , 49


List do Rzymian 7, 24List nr 2 , 45

List do Rzymian 7, 47List nr 3, 82


List do Rzymian 8, 28List nr 2 , 23List nr 2 , 55

List do Rzymian 8, 29List nr 3, 19


List do Rzymian 10, 13–14List nr 4, 13


List do Rzymian 11, 33List nr 2 , 19


List do Rzymian 12, 14List nr 3, 74

List do Rzymian 12, 17List nr 3, 74

List do Rzymian 12, 18List nr 3, 74


List do Rzymian 13, 1–6List nr 3, 60


List do Rzymian 14, 1List nr 3, 70

List do Rzymian 14, 17List nr 1, 5


List do Rzymian 15, 1–2List nr 3, 70

List do Rzymian 15, 1List nr 3, 81

List do Rzymian 15, 3List nr 3, 81

List do Rzymian 15, 5–6List nr 3, 71


1 List do Koryntian


1 List do Koryntian 1, 12List nr 4, 19

1 List do Koryntian 1, 13List nr 4, 19

1 List do Koryntian 1, 23List nr 3, 40

1 List do Koryntian 1, 27–29List nr 3, 89


1 List do Koryntian 3, 4–7List nr 1, 21

1 List do Koryntian 3, 18List nr 3, 58


1 List do Koryntian 5, 6List nr 1, 23


1 List do Koryntian 7, 29List nr 3, 85


1 List do Koryntian 9, 19–22List nr 4, 13

1 List do Koryntian 9, 22List nr 3, 68List nr 4, 15

1 List do Koryntian 9, 24–25List nr 2 , 59


1 List do Koryntian 10, 12–13List nr 2 , 2

1 List do Koryntian 10, 31List nr 3, 5


1 List do Koryntian 11, 7List nr 3, 35


1 List do Koryntian 14, 6List nr 3, 28

1 List do Koryntian 14, 9–11List nr 3, 28


1 List do Koryntian 15, 12–14List nr 2 , 55

1 List do Koryntian 15, 19List nr 2 , 55

1 List do Koryntian 15, 53List nr 1, 16


1 List do Koryntian 16, 24List nr 3, 13List nr 4, 3


2 List do Koryntian


2 List do Koryntian 1, 12List nr 2 , 38


2 List do Koryntian 2, 15List nr 3, 64


2 List do Koryntian 3, 17List nr 1, 2

2 List do Koryntian 3, 17–18List nr 3, 39


2 List do Koryntian 4, 7List nr 2 , 45

2 List do Koryntian 4, 15–18List nr 2 , 15


2 List do Koryntian 5, 14List nr 3, 40List nr 4, 3


2 List do Koryntian 9, 6List nr 3, 7


2 List do Koryntian 12, 7–10List nr 2 , 31

2 List do Koryntian 12, 9List nr 2 , 45


List do Galatów


List do Galatów 2, 20List nr 3, 90


List do Galatów 4, 1–7List nr 3, 16

List do Galatów 4, 31List nr 3, 42List nr 4, 3


List do Galatów 5, 6List nr 2 , 44


List do Galatów 6, 15List nr 4, 5


List do Efezjan


List do Efezjan 1, 4List nr 2 , 20List nr 2 , 47

List do Efezjan 1, 10List nr 3, 2


List do Efezjan 4, 2List nr 3, 69

List do Efezjan 4, 15List nr 3, 67List nr 4, 14


List do Efezjan 5, 32List nr 2 , 45


List do Filipian


List do Filipian 1, 6List nr 2 , 49List nr 3, 93List nr 4, 26

List do Filipian 1, 10List nr 2 , 34


List do Filipian 2, 7List nr 3, 71


List do Filipian 3, 12List nr 2 , 9


List do Filipian 4, 4List nr 2 , 14

List do Filipian 4, 13List nr 2 , 49List nr 2 , 58List nr 3, 86


List do Kolosan


List do Kolosan 3, 3List nr 1, 20

List do Kolosan 3, 17List nr 3, 5


1 List do Tesaloniczan


1 List do Tesaloniczan 2, 4List nr 3, 15


2 List do Tesaloniczan


2 List do Tesaloniczan 3, 3List nr 4, 26


1 List do Tymoteusza


1 List do Tymoteusza 1, 15List nr 3, 68

1 List do Tymoteusza 1, 17List nr 1, 21List nr 3, 81


1 List do Tymoteusza 2, 1–4List nr 3, 68

1 List do Tymoteusza 2, 4List nr 3, 13List nr 4, 2

1 List do Tymoteusza 2, 6List nr 3, 82


List do Hebrajczyków


List do Hebrajczyków 2, 10–13List nr 3, 18


List do Hebrajczyków 5, 2List nr 4, 10


List do Hebrajczyków 9, 27List nr 2 , 43


List do Hebrajczyków 10, 5–7List nr 3, 83


List do Hebrajczyków 12, 1–2List nr 2 , 14


List św. Jakuba


List św. Jakuba 2, 1–6List nr 3, 39

List św. Jakuba 2, 14List nr 3, 34

List św. Jakuba 2, 26List nr 3, 34


List św. Jakuba 5, 18List nr 3, 37


1 List św. Piotra


1 List św. Piotra 1, 24–25List nr 2 , 43


1 List św. Piotra 2, 2List nr 2 , 5


1 List św. Piotra 5, 2List nr 1, 1

1 List św. Piotra 5, 9List nr 4, 9List nr 4, 26


2 List św. Piotra


2 List św. Piotra 1, 4List nr 2 , 3


1 List św. Jana


1 List św. Jana 2, 16List nr 3, 58

1 List św. Jana 2, 29List nr 3, 18


1 List św. Jana 3, 1–2List nr 3, 18

1 List św. Jana 3, 9–10List nr 3, 19

1 List św. Jana 3, 18List nr 1, 23


1 List św. Jana 4, 5List nr 3, 36


Apokalipsa św. Jana


Apokalipsa św. Jana 3, 20List nr 3, 9