Wykaz odniesień do Pisma Świętego w «Rozmowy z prałatem Escrivá»

Księga Rodzaju


Księga Rodzaju 1, 7–31114

Księga Rodzaju 1, 2714


Księga Rodzaju 2, 15102455


Księga Rodzaju 5, 214


Księga Rodzaju 15, 1–696


Księga Rodzaju 35, 9–1596


Księga Wyjścia


Księga Wyjścia 20, 12101


Księga Powtórzonego Prawa


Księga Powtórzonego Prawa 10, 1740


Księga Powtórzonego Prawa 32, 470


2 Księga Kronik


2 Księga Kronik 19, 740


Księga Psalmów


Księga Psalmów 33, 4123


Księga Psalmów 42, 4102


Pieśń nad pieśniami


Pieśń nad pieśniami 8, 791


Księga Mądrości


Księga Mądrości 11, 25112


Księga Mądrości 13, 1–1970


Mądrość Syracha


Mądrość Syracha 15, 14104


Mądrość Syracha 18, 5123


Mądrość Syracha 24, 2485105


Mądrość Syracha 39, 2170

Mądrość Syracha 39, 3970


Księga Izajasza


Księga Izajasza 1, 17110


Księga Habakuka


Księga Habakuka 2, 4677292


Ewangelia wg św. Mateusza


Ewangelia wg św. Mateusza 5, 48115562


Ewangelia wg św. Mateusza 7, 2081


Ewangelia wg św. Mateusza 10, 2466


Ewangelia wg św. Mateusza 11, 5110

Ewangelia wg św. Mateusza 11, 3097


Ewangelia wg św. Mateusza 15, 4101

Ewangelia wg św. Mateusza 15, 1493


Ewangelia wg św. Mateusza 16, 459


Ewangelia wg św. Mateusza 18, 20103

Ewangelia wg św. Mateusza 18, 23–35113


Ewangelia wg św. Mateusza 19, 3–1197

Ewangelia wg św. Mateusza 19, 414

Ewangelia wg św. Mateusza 19, 11122

Ewangelia wg św. Mateusza 19, 1292


Ewangelia wg św. Mateusza 23, 1393


Ewangelia wg św. Łukasza


Ewangelia wg św. Łukasza 1, 38112


Ewangelia wg św. Łukasza 6, 4481


Ewangelia wg św. Łukasza 24, 39116


Ewangelia wg św. Jana


Ewangelia wg św. Jana 3, 82331

Ewangelia wg św. Jana 3, 16–17112

Ewangelia wg św. Jana 3, 3059


Ewangelia wg św. Jana 4, 1072


Ewangelia wg św. Jana 6, 38–401


Ewangelia wg św. Jana 12, 3259


Ewangelia wg św. Jana 13, 34–3598


Ewangelia wg św. Jana 15, 15102


Dzieje Apostolskie


Dzieje Apostolskie 1, 162

Dzieje Apostolskie 1, 851


Dzieje Apostolskie 2, 3251


Dzieje Apostolskie 4, 32123


Dzieje Apostolskie 9, 1–254


Dzieje Apostolskie 10, 3440


Dzieje Apostolskie 18, 1–389

Dzieje Apostolskie 18, 34

Dzieje Apostolskie 18, 24–2889


Dzieje Apostolskie 20, 28119


List do Rzymian


List do Rzymian 1, 17677292

List do Rzymian 1, 2070


List do Rzymian 2, 1140


List do Rzymian 8, 21111459


List do Rzymian 13, 1062


1 List do Koryntian


1 List do Koryntian 3, 4–936

1 List do Koryntian 3, 22–2370115


1 List do Koryntian 4, 3–631


1 List do Koryntian 6, 19121

1 List do Koryntian 6, 20121


1 List do Koryntian 7, 2016


1 List do Koryntian 10, 31115


1 List do Koryntian 12, 1–112

1 List do Koryntian 12, 4–1167


1 List do Koryntian 16, 19103


2 List do Koryntian


2 List do Koryntian 4, 772


List do Galatów


List do Galatów 3, 11677292

List do Galatów 3, 26–2887

List do Galatów 3, 27–2814


List do Galatów 4, 313498


List do Efezjan


List do Efezjan 5, 2358

List do Efezjan 5, 3291


List do Efezjan 6, 940

List do Efezjan 6, 10–17113

List do Efezjan 6, 11–24123


List do Kolosan


List do Kolosan 1, 2458


List do Kolosan 3, 1462

List do Kolosan 3, 2540


1 List do Tymoteusza


1 List do Tymoteusza 2, 432112


1 List do Tymoteusza 3, 9123


1 List do Tymoteusza 4, 470


1 List do Tymoteusza 6, 201


2 List do Tymoteusza


2 List do Tymoteusza 2, 345


2 List do Tymoteusza 3, 1288


List do Hebrajczyków


List do Hebrajczyków 10, 38677292


List do Hebrajczyków 11, 11–1296


List do Hebrajczyków 13, 872102

List do Hebrajczyków 13, 1411


1 List św. Piotra


1 List św. Piotra 1, 1740


1 List św. Piotra 2, 101245


Apokalipsa św. Jana


Apokalipsa św. Jana 21, 4113