2 Księga Kronik


2 Księga Kronik 7, 3Droga93


2 Księga Kronik 19, 7Rozmowy z prałatem Escrivá40To Chrystus przechodzi33