Księga Joela


Księga Joela 1, 10–11To Chrystus przechodzi158