Księga Malachiasza


Księga Malachiasza 1, 11To Chrystus przechodzi86