List do Tytusa


List do Tytusa 1, 16To Chrystus przechodzi106


List do Tytusa 3, 5–7To Chrystus przechodzi7128