2 Księga Samuela


2 Księga Samuela 11, 2–3Droga183


2 Księga Samuela 22, 2Przyjaciele Boga246