E Cristos care trece

E Cristos care trece este o colecție de 18 omilii ale Sfântului Josemaría care au ca motiv diferite sărbători distribuite de-a lungul ciclului liturgic. Firul comun este filiația divină, care implică chemarea universală la sfințenie, sfințirea muncii obișnuite, contemplarea în mijlocul lumii, unitatea vieții. Prima ediție datează din 1973.

Fericitul Álvaro del Portillo a explicat la prezentarea cărții că acest volum adună o mică parte din marea cateheză pe care fondatorul Opus Dei a realizat-o în predicile sale. „Omiliile nu constituie un tratat teologic, în sensul obișnuit al expresiei. Ele nu au fost concepute ca un studiu sau o cercetare pe teme specifice; ele sunt rostite cu glas deschis, în fața unor oameni de cele mai diverse condiții culturale și sociale, cu acel dar al limbilor care le face accesibile tuturor. Dar aceste gânduri și considerații sunt țesute în cunoașterea asiduă și plină de iubire a Cuvântului divin. Monseniorul Escrivá nu se adresează – nu trebuie să pierdem din vedere că sunt texte rostite – unui auditoriu de speculatori, de curioși în legătură cu spiritualitatea creștină. El se adresează unor oameni în carne și oase, care au deja viața lui Dumnezeu în sufletele lor sau care, simțind iubirea divină, sunt gata să se apropie de El”.

Această carte în altă limbă