203

Toate aceste consolidări pe care mi le dă Domnul pot ele să aibă un alt sens decât acela că sunt dependent de El, în slujba Lui, în lucruri mărunte… pentru ca să-L pot sluji în cele mari?

— O hotărâre: sa fiu pe placul lui Isus — acestui Isus atât de bun — în cele mai mici amănunte ale vieții mele cotidiene.

Această carte în altă limbă