411

Împreună cu Sfântul Augustin putem spune că pasiunile rele ne trag de haină în jos. Însă, în același timp, observăm în inima noastră dorințe mari, nobile, pure: exista deci o luptă.

— Tu, prin harul Domnului, dacă vei recurge la mijloacele ascetice, la căutarea prezenței lui Dumnezeu, la mortificare, penitența — da, penitența! — vei înainta și vei obține pacea și victoria.

Acest număr în altă limbă