Indexul referințelor la S. Scriptura din «Forja»

Geneza


Geneza 1, 3–31703


Geneza 2, 15681


Geneza 3, 51021


Geneza 4, 443


Deuteronom


Deuteronom 6, 5869


Deuteronom 32, 4387


1 Samuel


1 Samuel 3, 6752

1 Samuel 3, 97


1 Samuel 17, 42–44974


Iob


Iob 7, 1105429


Psalmi


Psalmi 4, 242


Psalmi 18, 7515


Psalmi 19, 8716


Psalmi 22, 4194

Psalmi 22, 542


Psalmi 30, 4307

Psalmi 30, 7307


Psalmi 33, 91031


Psalmi 45, 2307


Psalmi 50, 19172


Psalmi 58, 9637


Psalmi 68, 9–10797


Psalmi 72, 22–24381


Psalmi 76, 11398


Psalmi 99, 2681


Psalmi 103, 10283


Psalmi 109, 44


Psalmi 118, 94196

Psalmi 118, 10053


Proverbe


Proverbe 21, 28483


Cântarea Cântărilor


Cântarea Cântărilor 4, 784

Cântarea Cântărilor 4, 12412


Cântarea Cântărilor 5, 2311


Cântarea Cântărilor 8, 7655


Isaia


Isaia 30, 15799


Isaia 40, 11319


Isaia 43, 1712123


Isaia 60, 8927


Ieremia


Ieremia 18, 6875


Ieremia 29, 12228


Ieremia 31, 3866


Lamentațiuni


Lamentațiuni 3, 57287


Ezechiel


Ezechiel 34, 23319


Matei


Matei 2, 3248

Matei 2, 3–12636

Matei 2, 10239

Matei 2, 12366


Matei 4, 20–226356


Matei 5, 11795

Matei 5, 13–1622

Matei 5, 1544


Matei 7, 7536

Matei 7, 21358


Matei 8, 2665

Matei 8, 20523


Matei 9, 2231233

Matei 9, 20–22233

Matei 9, 21324

Matei 9, 37906


Matei 10, 22656


Matei 11, 28867


Matei 13, 3970

Matei 13, 24–25464

Matei 13, 36579

Matei 13, 44–45993


Matei 14, 13–21341

Matei 14, 16–19674

Matei 14, 19–20675

Matei 14, 31805

Matei 14, 35–36158


Matei 16, 18637

Matei 16, 24823


Matei 19, 29281


Matei 20, 28612


Matei 21, 1–3672

Matei 21, 5–7607


Matei 22, 15558

Matei 22, 37869


Matei 26, 41487753


Matei 27, 12711

Matei 27, 27–31711

Matei 27, 66259660


Matei 28, 1–2676


Marcu


Marcu 1, 16–206


Marcu 3, 10158


Marcu 4, 3970

Marcu 4, 2144


Marcu 6, 33–34341

Marcu 6, 37–38674

Marcu 6, 41–42675


Marcu 9, 24257


Marcu 10, 46–52665

Marcu 10, 47197

Marcu 10, 51318


Marcu 11, 1–10607

Marcu 11, 15–17546


Marcu 12, 13558

Marcu 12, 30–33869


Marcu 14, 38487753


Marcu 15, 4–5711

Marcu 15, 16–19710

Marcu 15, 21252


Marcu 16, 1–8660

Marcu 16, 1–4676

Marcu 16, 3–4625


Luca


Luca 1, 30287

Luca 1, 34328

Luca 1, 38588

Luca 1, 46–55608


Luca 2, 7274

Luca 2, 51–52708

Luca 2, 51810


Luca 4, 40901


Luca 5, 4–6574

Luca 5, 5175

Luca 5, 116356

Luca 5, 15665


Luca 7, 47210


Luca 8, 5970

Luca 8, 1644


Luca 9, 11–17341

Luca 9, 13674

Luca 9, 16–17675

Luca 9, 23823

Luca 9, 58523


Luca 10, 2906

Luca 10, 16671


Luca 11, 171

Luca 11, 5–13536

Luca 11, 3344


Luca 12, 493152947


Luca 14, 26141


Luca 16, 8848


Luca 17, 3566


Luca 18, 174536

Luca 18, 41318386


Luca 19, 14639

Luca 19, 17917

Luca 19, 29–38607

Luca 19, 45–56546


Luca 20, 20558


Luca 22, 15833

Luca 22, 42236771

Luca 22, 46487

Luca 22, 63–65711


Luca 23, 2711

Luca 23, 9711

Luca 23, 26252764


Luca 24, 1–2625

Luca 24, 1–7660

Luca 24, 1–2676


Ioan


Ioan 1, 9–121

Ioan 1, 40–516


Ioan 2, 3807

Ioan 2, 14–17546


Ioan 5, 7168


Ioan 6, 1–13341

Ioan 6, 8–9674

Ioan 6, 14–15304542

Ioan 6, 35824


Ioan 8, 121158

Ioan 8, 32842


Ioan 9, 6370


Ioan 10, 11319

Ioan 10, 16638


Ioan 11, 21495

Ioan 11, 43211476


Ioan 12, 14–15607

Ioan 12, 241013

Ioan 12, 32678685


Ioan 13, 23496

Ioan 13, 34–35454889


Ioan 14, 6818


Ioan 15, 1–7932

Ioan 15, 5425437

Ioan 15, 16915


Ioan 17, 11647

Ioan 17, 15–16569

Ioan 17, 22647


Ioan 18, 371004


Ioan 19, 1–3711

Ioan 19, 25758

Ioan 19, 26589


Ioan 20, 1625

Ioan 20, 1–10660

Ioan 20, 1676


Ioan 21, 1–8574

Ioan 21, 7422

Ioan 21, 15497

Ioan 21, 17176497


Fapte


Fapte 1, 1694

Fapte 1, 14297


Fapte 3, 436

Fapte 3, 6287


Fapte 4, 32632


Fapte 9, 6238754


Romani


Romani 7, 23124

Romani 7, 24180


Romani 8, 281001


Romani 12, 297

Romani 12, 5630

Romani 12, 1274


Romani 13, 11377

Romani 13, 1474


Romani 15, 13677795900


1 Corinteni


1 Corinteni 4, 4961

1 Corinteni 4, 13803

1 Corinteni 4, 20839


1 Corinteni 6, 20881945


1 Corinteni 9, 16668

1 Corinteni 9, 22953


1 Corinteni 10, 17630


1 Corinteni 15, 25639


2 Corinteni


2 Corinteni 2, 1592


2 Corinteni 5, 17183


2 Corinteni 11, 28584


2 Corinteni 12, 10294


Galateni


Galateni 2, 19786


Galateni 6, 2557


Efeseni


Efeseni 1, 41018280

Efeseni 1, 10678


Efeseni 2, 19587


Efeseni 4, 15559


Efeseni 5, 32691


Filipeni


Filipeni 2, 7–101021


Filipeni 4, 13232337656


Coloseni


Coloseni 1, 19–20678


1 Tesaloniceni


1 Tesaloniceni 5, 17678


1 Timotei


1 Timotei 2, 4865


Evrei


Evrei 5, 64


Evrei 13, 88


1 Petru


1 Petru 1, 18–19881


1 Petru 2, 9882


1 Petru 5, 9131


1 Ioan


1 Ioan 2, 61018


1 Ioan 4, 18260

1 Ioan 4, 19497