795

În faţa acuzaţiilor pe care le socotim nedrepte, să ne examinăm purtarea în faţa lui Dumnezeu, „cum gaudio et pace“, cu bucurie şi seninătate deplină, şi să ne îndreptăm, dacă e cazul, chiar dacă e vorba de lucruri nevinovate, când caritatea ne îndeamnă s-o facem.

— Să perseverăm pentru a deveni sfinţi, cu fiecare zi mai mult. Apoi să se spună ce se va voi, cu condiţia ca la cele ce se vor spune, să se poată aplica spusele lui Isus: „beati estis cum… dixerint omne malum adversus vos mentientes propter me“ — fericiţi veţi fi când vă vor calomnia din pricina mea.

Referințe la Sfânta Scriptură
Această carte în altă limbă