Indexul subiectelor din «Forja»

A
Abandon de sinea lupta cu încredereîn dificultățile finanțiare
Abnegaţiea se dărui celorlalția se dărui lui Dumnezeujertfă din Iubireuitare de sine
Acte de mulțumiremotiverăspunsul la Dumnezeurugăciunea „Te Deum”
Activități temporalea fi prezenția-L pune pe Cristos pe vârfsens divin
Ambianță
Angajarea inimiia se dărui lui Dumnezeuexemplul Preasfintei Fecioaregenerozitatelibertate și dăruirerăspunsroadele dăruirii de sinespirit de slujire
Apostolatapostolat „ad fidem”apostolatul doctrineiapostolatul exemplului personaldificultăți în apostolatdrept și dătorieeficacitatea apostolică, roadefelul de a-l realizafundament al apostolatuluiunitatea apostolatuluivirtuți necesarevocație apostolicăzel apostolic
ApostoliSfântul IoanSfântul PaulSfântul Petru
Ascultareeficacitateîn apostolatnatură și necesitatetrăsături
Autoritate
B
Bisericăa ne ruga pentru Bisericădificultăți în viața Bisericiifidelitate și iubire față de Bisericămisiuneunitate
Boală
Botez
Bucurieascetism zâmbitorbucurie a copiilor lui Dumnezeubucurie și crucebucurie și pacebună dispozițieconsecință a dăruirii
C
Caracter
Caritateiubire față de Bisericăiubire față de Dumnezeu și față de oameniiubire și jertfă
Castitateafirmare bucuroasămijloace pentru a o trăi
Căințădurere din iubire
Căsătorie
Comuniunea sfințilorcomunicare de viață supranaturalăunitate
Conștiință
Contemplatividialog neîntreruptîn mijlocul lumii
Contradicțiiatitudine faţă de contrarietățiidovezi ale dragostei lui Dumnezeuîn apostolat
Convertirea începe și a reîncepea ne îndreptacu ajutorul Sfintei Fecioare
Copilărie spiritualăpietate de copiisimplitate și îndrăznealăsmerenie și abandon de sineviață de copilărie
Corăspumpărători
Credințăcredință vie și operativănatura și necesitatetărie în credință
Criteriu
Crucea fi cu Cristos pe Crucecalomnii și neînțelegericrucifixuldrum spre slavăDuhul Sfânt, rod al Cruciiiubire de Crucemeditație despre Crucepecete divinăsacrificiu și mortificaresemn de victoriesemnele adevăratei Cruci
Cult divin
Cultură
Cumpătare
Cunoaștere de sine
Curajîn apărarea adevărului
Cutezanță
D
Defecte
Detașarede bunurile pământeștiexemplul lui Isus Cristosmanifestări
Devoțiunicătre Crucifixcătre Îngerii Păzitoricătre Preasfânta Treimecătre Pruncul Isusdevoțiuni marianeSfântul Rozariu
Diavol
Docilitatea învăța să asculțide instrumentefață de harîn apostolat
Doctrinăcatehezănecesitatea de a o bună doctrină
Dreptate
Duhul Sfântactivitate în sufletdevoțiune către Duhul SfântMângâietorrod al Crucii
Dureresens creștin
E
Ecumenism
Eficacitate
Egosim
Euharistieca sacramentprezență realăviață euharistică
Evangheliecitire din Sfânta Evanghelieparabole
Evanghelizare
Examen de conștiințămijloacele pentru a-l facenecesitatesmerenie, sinceritatespirit de examen
Exemple (metafore)a arde corăbiilea bate un cui în peretea se face a un covora-şi calcă în picioare eulantenă a supranaturaluluiarmura științeiaur și diamantebarcă pe apebătaia inimiibețe pictate în roșubob de grâubucăți ale unei mașinicărbuni și cenușăcopilul urcând treptelecuib de viperedărul limbilorferment în masăfrământarea artistuluifundamentgrădină fără flori proaspeteinstalații electriceîn pas cu Dumnezeuînvelișuri de semințejăratec arzătorjonglerul lui Dumnezeumăgărușmedicament pentru ochimembrele aceluiași trupmicrobii și animale sălbaticemuniții pentru războinori (ape roditoare)olarulpăsărică și vulturpescuitul și rețeleproză zilnicărefrene pe planul divinregele Midasrigiditatea unei marionetesaresă nu ochești în jossăracul care descoperă că este fiul regeluisculptor divinsemănătorspinul înfipt în degetstiloultorțevița de vie și mlădițelevizorzgură
Expiație
F
Familia creștinădrepturile și obligațiile copiilorfamiliile și vocațiaformarea copiilornatură și trăsături
Fidelitateajutorul lui Dumnezeufață de angajamentele creștinuluifidelitate în cele măruntefidelitate și speranțăloialitate față de Biserică
Filiația divinăabandon, copilărie spiritualăbucuria copiilor lui Dumnezeufundament al vieții spiritualerugăciunea copiilor lui Dumnezeusperanță, încredere
Folosirea timpului
Formareaspecte ale formăriilucrare de formarenecesitate, scopuri, mijloace
Formarea doctrinală
Fraternitatecaritatedelicateţe în raporturile mutualeîndreptare fraternăslujire
G
Generozitatecu Dumnezeuîn slujirea celorlalţi
Greutățicredință, încredereiubire, îndrăznealărefugiu la Sfânta Fecioarăsimţ supranaturalsubiective
Guvernare
H
Harul divinnaturaleza y efectosrăspunsul la har
Hărnicie
Hedonism
Hotărâritrebuie să fie concrete
I
Iad
Ierarhia ecleziastică
Inimăa avea inimăstăpânirea inimii
Intenție dreaptăa căuta gloria lui Dumnezeua face totul din Dragosteîn apostolat
Ispiteremedii
Isus CristosCristos RegeleGlorificareidentificare cu CristosÎntruparenaștere și viață ascunsăPatimă și moartePreasfânta Inimă a lui IsusSfânta Umanitate a Domnului
Iubirea băga de seamăiubire şi jertfă
Iubirea lui Dumnezeuiubire de predilecțieiubirea întrupată a lui Dumnezeuiubirea lui Dumnezeu către oameni
Încredereîn mijlocul greutăţilorîncredere în Dumnezeu
Îndatoriri și drepturia respecta renumeleîndeplinirea îndatoririlorobligații sociale
Îndreptarea frățească
Îndrumare spiritualădocilitate, ascultaresinceritate
Îngeri
Îngeri pazitori
Înțelegerecaritateinimă mareintransigenţă sfântăși smerenie
J
Jertfă
L
Laicismlegi anticreștinepersecuţie a Bisericii
Lașitate
Lâncezeală
Lecturi
Legelegea civilălegi anticreștine
Libertateîn viața spiritualălibertate și dăruire
LiturgieSfânta Liturghietimpul de Adventtimpul de Crăciun
Lucruri măruntea creşte din dragostecale de sfințire
Lumeapostolat în mijlocul lumiicriza lumii actualeiubire pentru lumesfințirea lumii
Lupta asceticăconstantă și puternicăîn viața obișnuitănecesitate şi obiectivesmerităveselă și sportivă
M
Magisteriul Bisericii
Materialism
Maturitatea umană și supranaturală
Măgăruș
Mărie a lui Dumnezeu
Mărturieapostolatul exemplului
Mijloacemijloace finanțiare și materialemijloace supranaturale
Milostivirea dumnezeiască
Moartea nu avea frică de moarte
Morala creștină
Muncăa sfinți muncadesăvârşire umană şi corectitudine de intenţieinstrument de apostolatmijloc de sfințire personalănatura și necesitate
N
Naturaleţe
Naționalism
Normele de pietate
O
Odihnă
Optimisma nu avea teamă de nimic şi de nimeniîn lupta interioară şi în apostolatmoral de victorieoptimism creștin
Ordine
P
Pacepace interioarăsemănare de pace
Păcatdurere, reparațielupta împotriva păcatuluipăcate de omisiunepăcatul leșne-iertătorpăcatul originar
Penitențăspirit de pocăințăvirtutea pocăinţei
Perseverențăîn planul de viațăperseverență finală
Persoană umană
Pesimism
Pietateevlavie cu doctrinăevlavie euharisticăevlavie liturgicăevlavie marianăfundamentul oricărei activitățiimagini sacreîn planul de viațăviață de pietate
Plan de viață
Pontiful romanfidelitateiubire şi veneraţieuniune cu Papa
Preasfânta Fecioarăevlavie față de Fecioara MariaViaţă şi prerogative
Preoțiea ne ruga pentru preoţicaracteristici ale vocaţiei sacerdotaleministerul sacerdotalViaţa preoţilorvocații pentru preoție
Prezență lui Dumnezeu„procedee omenești”ca niște copii ai lui Dumnezeucontemplativi în mijlocul lumiien la vida corrienteîn muncănu suntem singuri
Prietenie
Primi creștini
Providență divină
Prozelitism
Prudențăprudența cărnii
Purgatoriu
Purificarea inimiia intențiilor
R
Răbdare
Răscumpărareroade a Răscumpărării
Reculegere
Reparare
Responsabilitateîn lucrarea apostolicăîn propria sfințireîn sfințirea celorlalțiresponsabilitate la muncă
Rozariu
Rugăciunecaracteristicenevoierugăciune de cerererugăciune mentalărugăciune vocală
RugăciuniDomine, adiuva incredulitatem meam!ure igne Sancti Spiritus!ut videam!
S
Sacrament
Sacrificiumortificare corporalămortificare interioarămortificări obișnuitenatură și necesitate
Sărăcieexemplul lui Cristosspirit de sărăcie
Secularitate
Seninătate
Sfânta Familie
Sfânta Liturghiecelebrarea Sfintei Liturghiicentru și rădăcină a vieții lăuntriceevlavia preotuluiiubire față de Sfânta Liturghieîmpărtășanie euharistică
Sfânta Treimesălășluire în sufletși Preasfânta Fecioară
Sfântul Iosifevlavia față de Sfântul Iosifînvățător al vieții lăuntrice
Sfințeniecaracteristicechemare universalăCondiţie de eficienţămijloace pentru a o dobândisfințenie în viața obișnuită
Simplitate
Sinceritatela îndrumarea spirituală
Singuratate
SlabiciuniDumnezeu contează pe defectele noastreiubire și mislostivire divinăsmerenie, speranță în Dumnezeu
Slujirea imita exemplul lui Cristosa sluji cu bucuriespirit de slujireuitare de sine
Societate civilăa da sens creștinconviețuire, înțelegeredescreștinareparticipare la viața publica
Speranțăîn ciuda slăbiciunilorîn luptăSfânta Fecioară, Speranţa noastrăsperanță Ceruluisperanță în Isus Cristos
Spovada sacramentală
Studiu
Suflet preoțesc
Suflet uman
T
Tărie
Teamă de părerea celorlalți
U
Umilințăcunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea de sineinstrumente în mâinile lui Dumnezeunatrura și necesitateroadeumilință și slăbiciuniumilință și uitare de sine
Unelte ale lui Dumnezeu
Unitate
Unitate de viață
Universalitate
V
Veracitatea apăra adevărula difuza adevăruladevărul și caritatea
Viată veșnicădorință de fericiresperanța Cerului
Viață interioarăa se adresa lui Dumnezeudificultăți în viața interioarăfundamentul apostolatuluiMaria și viața interioarănu e problemă de sentimentperseverențăSfântul Iosif, învățător al vieții interioaretrebuie să se manifeste prin opere
Viață obișnuităa răspunde la harapostolatcu naturaleţe, fără a atrage atenţiadrum de sfințeniesimțul eternității
Viață supranaturalăa se adresa Duhului Sfânta trăi în Cristos
Viață umană
Virtuțiomeneștivirtuți teologale
Viziune supranaturalăîn apostolatîn fața contradicțiilorîn viața lăuntricăsimţ supranatural
Vocațiechemare divinăfidelitate faţă de vocaţienatură și caracteristicirăspuns la vocaţievocație și luptă ascetică
Vocație creștinăa trăi ca creștinichemare la sfințenieconviețuire, caritatecorăscumpărătoricreștinul, un alt Cristosdătorie de a ne rugaiubire față de Cruceiubire și fidelitate față de Bisericăîndatoriri socialemărturie creștinărăspunderesare și luminăsemănători de pacesfințirea lumiispirit de slujirevocație apostolică
Voia Domnuluiexemplul Preasfintei Fecioareiubire, identificareluptă pentru a o împlini