Milovať Cirkev

Kniha Milovať Cirkev prináša tri homílie zakladateľa Opus Dei: Vernosť Cirkvi, Nadprirodzený cieľ Cirkvi a Kňaz pre večnosť. Zväzok obsahuje aj dva články blahoslaveného Álvara del Portillo o zakladateľovi Opus Dei.

Jesús Urteaga v úvode vysvetľuje: "Táto kniha je výsledkom túžby predstaviť v jednom zväzku tri homílie Mons. Josemaríu Escrivá a dva texty biskupa Álvara del Portillo, blízkeho spolupracovníka a prvého nástupcu svätého Josemaríu Escrivá, s jednotnou témou, ktorá sa odráža v názve: Láska k Cirkvi. Toto bolo jeho neustále učenie: „Jedinou ambíciou, jedinou túžbou Opus Dei a každého z jeho detí je slúžiť Cirkvi, ako ona chce, aby sa jej slúžilo, v rámci špecifického povolania, ktoré nám dal náš Pán“.

Táto kniha v inom jazyku