Listy I

Listy I. Pod týmto názvom sa v septembri 2020 začalo verejné vydávanie Dlhých listov, ktoré svätý Josemaría napísal členom Opus Dei. Svätý Josemaría používal ústne kázanie a iné spisy na odovzdávanie posolstva o svätosti v bežnom živote. Patria medzi ne Inštrukcie a Listy, v ktorých vysvetľuje podstatu a apoštoláty Opus Dei.

Tento zväzok obsahuje prvé štyri Listy na duchovnú tému. Všetky vrhajú svetlo na itinerár kresťanského života uprostred sveta, a tak sú otvorené všetkým čitateľom, ktorí majú záujem o posolstvo svätosti vo svojej vlastnej existencii. Ako píše Mons. Fernando Ocáriz v prológu k Listom I: „Cieľom bolo otvoriť mužom a ženám ‘Božie cesty zeme’, ukázať, že ušľachtilé ľudské úlohy možno vykonávať v spoločenstve s Bohom takým spôsobom, že môžu byť aj cestami svätosti“. Tieto prvé štyri listy sa zaoberajú bežným životom ako cestou k svätosti, pokorou, poslaním kresťana v spoločenskom živote a láskou pri odovzdávaní viery.

Táto kniha v inom jazyku