Listy II

Listy II. Toto vydanie, ktoré vyšlo v roku 2022, obsahuje štyri nové Listy s duchovnou tematikou, datované medzi rokmi 1939 a 1943, ale zásadne prepracované v 60. rokoch 20. storočia. Ich témami sú: poslanie laikov v oblasti vzdelávania; opis charizmy Opus Dei a jej evanjelizačného poslania; práca kresťanskej formácie mládeže a duch služby Cirkvi.

Spolu s Inštrukciami sú tieto listy dokumentmi, v ktorých Josemaría Escrivá vysvetľuje podstatu a apoštoláty Opus Dei a zároveň prakticky ukazuje, ako nasledovať Ježiša Krista v dnešnom svete a šíriť evanjelium všade, kde sa človek ocitne. Podobne ako iné spisy svätého Josemaríu adresované členom Opus Dei, aj väčšina jeho učenia má univerzálnu hodnotu a môže byť zaujímavá pre široké publikum, najmä pokiaľ ide o povolanie laikov k svätosti.

Táto kniha v inom jazyku