V rozhovore s Pánom

V rozhovore s Pánom je zbierka kázní svätého Josemaríu členom Opus Dei, ktorí žili alebo pracovali s ním v Ríme v rokoch 1954 až 1975. Hoci obsahuje intervencie rozmiestnené v čase, v 25 textoch sú niektoré spoločné myšlienky, ako napríklad výzva k osobnému stotožneniu sa s Ježišom Kristom, úvahy o Božom synovstve, láska k Bohu a Cirkvi, témy modlitby a kontemplatívneho života, hľadanie lásky v bežnom živote, pokora a bratská láska.

Jeho slová boli publikované pre širokú verejnosť v roku 2017 v rámci kriticko-historických vydaní jeho kompletného diela. S odkazom na toto vydanie biskup Javier Echevarría v roku 2016 povedal: „mnohí ďalší ľudia - okrem veriacich Opus Dei - v nich objavia pomoc, ako sa stýkať s Bohom s dôverou a synovskou láskou“. Jej názov „dobre vyjadruje obsah a cieľ tejto katechézy: pomôcť k osobnej modlitbe“. Text, ktorý je tu zhromaždený, je textom vydaným v roku 2019. Je informatívnejší, bez kritických poznámok.

Táto kniha v inom jazyku