Opátka z Las Huelgas

Prenikavá teologicko-právna štúdia, založená na pôvodných prameňoch a dokumentoch, o mimoriadnom prípade kvázi biskupskej jurisdikcie opátky slávneho kláštora v Burgose. Prvé vydanie vyšlo v roku 1944.

Táto kniha v inom jazyku