324

“Quia hic homo coepit aedificare et non potuit consummare!” — Začel je zidati, pa ni mogel dovršiti.

Žalostna pripomba. Moraš si prizadevati, da je zate ne bodo uporabili, kajti premoreš vsa sredstva, da dokončaš stavbo svojega posvečenja: božjo milost in svojo voljo.

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku