328

Kako majhna je tvoja ljubezen do Boga, če se predaš brez boja, ker ne gre za velik greh!

Ta točka v drugem jeziku