Pisma 1

Pisma 1. S tem naslovom se je septembra 2020 začela javna izdaja t. i. daljših pisem, ki jih je sveti Jožefmarija pisal članom Opus Dei. Da bi jim posredoval sporočilo svetosti v običajnem življenju, je sveti Jožefmarija uporabljal ustno oznanjevanje in druge oblike besedil. Med slednjimi izstopajo navodila in pisma, v katerih razlaga naravo in apostolat Opus Dei.

Ta zvezek vsebuje prva štiri pisma o duhovni tematiki. Vsa štiri osvetljujejo pot krščanskega življenja sredi sveta in so zato primerna za vse bralce, ki jih zanima sporočilo o svetosti v njihovem lastnem življenju. Kot pravi msgr. Fernando Ocáriz v spremni besedi k zvezku Pisma 1: "Cilj je bil vsem moškim in ženskam odpreti ‘božje poti na zemlji’, pokazati, da je plemenite človeške naloge mogoče opravljati v občestvu z Bogom tako, da postanejo tudi pot svetosti." Ta prva štiri pisma obravnavajo običajno življenje kot pot svetosti, ponižnost, poslanstvo kristjana v družbenem življenju ter krepost ljubezni pri posredovanju vere.

Ta knjiga v drugem jeziku