Jožefmarija Escrivá in Univerza

Zvezek, ki ga je pripravila Univerza v Navari ob beatifikaciji svojega ustanovitelja in prvega velikega kanclerja, vsebuje razne akademske govore, ki jih je imel v univerzitetnem okolju, njegovo homilijo na Univerzi v Navari iz oktobra 1967 ter nekatere druge njegove javne izjave o univerzitetnih zadevah. Na koncu so dodani tudi govori z akademske slovesnosti, ki je potekala 26. junija 1992, ob obletnici smrti svetega Jožefmarija. Zbornik je opremljen s predgovorom takratnega škofa in prelata Opus Dei, blaženega Álvara del Portilla, velikega kanclerja Univerze v Navari, ki mojstrsko izpostavi glavne značilnosti misli svetega Jožefmarija o poslanstvu univerze.

Ta knjiga v drugem jeziku