Stvarno kazalo knjige »Božji prijatelji«

A
Angeli varuhi
Apostolatapostolat "ad fidem"apostolat in ponižnostapostolat prijateljstva in zaupnostiapostolat v običajnem življenjuapostolat zgledabožje orodjebožje posinovljenje in upanjeDevica Marija, SoodrešenicaKristusov ukazkvas in testoljubezenpreobilje notranjega življenjaprvi kristjanisanta purezasantificación del mundo
Asketski bojiskrenost življenja in svobodaiz ljubeznijunaštvokriž in pokoraMarija pomaga v bojunačrt življenjaotroška pobožnost v primeru šibkostiponiženpotreba po sveti čistostirast v ljubezniupanjevesel in športenzačeti in znova začenjati
B
Beda
Bolečina
Bolezenin križ
Božja ljubezenBog je ljubezenBožja Matibožja previdnostčlovekov ciljizročanje dela Boguizročitev in svobodaki človeka osvobajaljubiti Njegaljubiti z dejanjinjegovo usmiljenjeodgovor na božjo ljubezenovire za božjo ljubezenpravice Bogas srcemsveta čistostugajati Boguzveličavna ljubezenžrtve iz ljubezni
Božja navzočnostkontemplativni sredi svetanačrt življenjapri delu
Božja orodja
Božja slavain človekova svoboda
Božja voljaodgovorrazumnost in svobodasvetost in apostolatveselo služenjezvesta Devica
Božje otroštvoduhovno otroštvoljubezen, bratstvopiedadsvoboda božjih otrokugajati Boguzatekanje k Bogu v primeru šibkostizaupanje in preprostost pri molitvizaupanje v Boga
Božje usmiljenjein človeška šibkost
Bratski opomin
Bratstvobratski opominnova zapoved
C
Cerkevapostolat kristjanovDevica Marija in Cerkevna Kristusovi barkiobčestvo svetnikovpravičnost in ljubezenrazumnost in srčnost v naukuzvestoba in svoboda
Časizkoriščanje časaodrešitev časasvetost in apostolat
Čistostčloveško dostojanstvoiskrenostizročitev srcaJezusov zgledsredstvasvobodni za ljubezenšportni bojvesela potrditev
Čistost namenoviskrenost življenjaresnicoljubnostveselje ob popravljanju namena
Človekov ciljčlovekova izbiraNebesasredstvasvoboda vseh vestitroje potiživljenje v luči smrti
Človeška ljubezenljubezenMarija, Mati lepe ljubeznisveta čistostzakon
Človeška šibkostGospodova bližinaiskrenost in spovedizkušnja in odgovornostMarija, Matirazumevanješibkostizvestoba in upanje
Človeške dejavnostiposvečenesvobodazgled
Človeški oziri
Človeško dostojanstvočloveška besedačloveške krepostidostojanstvo delanenavezanostponižnostpravičnost in ljubezens pogledom, uprtim v nebospoštovanje človeške osebe in njene svobodesveta čistost
D
Dariteviz ljubeznipri deluveselo sprejemanje križa
Delavnostizkoriščanje časamarljivostzahteva in učinkovitost pri delu
Deloapostolat, soodreševanjedobro opravljeno deloizkoriščanje časaJezusov zgledljubezen in zahtevnost pri delupostaviti Kristusa na vrh vseh človeških dejavnostiposvečevanje delapravičnost in ljubezenpravilnost namenasodelovanje pri delu odrešenjaspreminjanje dela v molitevstorilnoststrokovni pokliczglednost
Devica MarijaBožja MatiMati CerkveMati lepe ljubezniMati ljudipobožnost do Marijepomoč v bojupopolnosti in privilegijisoodrešenicasveta čistostsveti rožni venecsvoboda njene izročitveučiteljica izkoriščanja časaučiteljica ljubezni in pravičnostiučiteljica molitveučiteljica ponižnosti in človeških krepostiučiteljica upanjaučiteljica vereUpanjeveseljevzor in pot
Doktrinalno izobraževanje
Drznostpogumv apostolatu
Duhovno otroštvobožje otroštvo in predanostpreprostost pri molitvisinovska pobožnost ob šibkostihtrdnost in zrelost
Duhovno vodstvoponižnostprimerno ukrepanjespraševanje in iskrenost
E
Egoizemljubezennenavezanost na samega sebezmernost
Enotnostobčestvo svetnikov
Enotnost življenjaiskrenost življenjakontemplativni sredi svetanačrt življenjapravilnost namenaživa molitev
Evangelijčudežievangeljski prizorinauki, prilike, prispodobevstopiti v odlomke in skladno s tem ravnati
Evharistijaevharistične pobožnostiljubezen, edinostob tabernaklju
G
Gospostvobožje otroštvo in služenjenenavezanost
Grehdolg do Boga, spovednapuh, vir vseh grehovponižnost in molitevsužnost greha
H
Hinavstvodeležno graje v evangelijudo Bogaiskrenost življenjapravičnost in ljubezen
Hudičnemi hudič
I
Iskrenostiskrenost življenjapri duhovnem vodstvu
Izkoriščanje časadelavnostsvetost in apostolatzahteva pri delu, storilnost
Izobraževanjepopravljanjevzgoja vesti
Izročitevhoja ob Jezusuiskrenost in izvestobaodgovor na klicpravičnost in ljubezensrcávelikodušnost
Izročitev dejanjizročanje dela Bogu
J
Jezus Kristusčlovekovo upanje in srčnostDobri PastirJezus prihaja mimo in kličekristjan, drugi KristusKristus človeka osvobajaKristusove raneKristusovo srcekriž in vstajenjeMarija, Kristusova Mati in pot do Njeganjegova presveta človeškostnjegovo gospostvo in svobodanjegovo učlovečenje in običajno življenjepoistovetenje s KristusomVzor in Potzgled božjega sinovstvazgled ljubeznizgled molitvezgled pokorezgled ponižnosti in služenjazgled pri deluzgled razumnosti in srčnostizgled svete čistostizgled uboštvažeja po dušah
Junaškostv boju za svetost
K
KontemplativniDevica Marijasredi sveta
Krepostičloveške krepostidnevna in junaška vajaJezus Kristus, vzorMarija, učiteljica krepostitemelj nadnaravnihteologalne kreposti
KrižKristusov križ, potljubezen do križaMarija ob vznožju križapri delupri molitvitroje potiv običajnem življenju
Krst
Krščanski poklicdobri pastirhoja za Kristusomnova zapovedodgovor in svobodna izročitevpogled, uprt v neboposvečevanje svetasrečanje s Kristusovim križemtroje potiudejanjanje kreposti
Krščanski prozelitizemvodenje drugih h Kristusu
L
Lenobalažni upilenoba v asketskem bojumarljivostpri delu
Ljubezenbožji darbratski opomindela usmiljenjaedinostljubezen do Boga in do ljudiljubezen do vsehljubezen in izročitevljubezen in pravičnostljubezen in svetostljubeznivostMarija, učiteljica ljubezninova zapovedponižnost, razumevanježrtev iz ljubezni
M
Majhne stvaridobro opravljeno deloNebesanenavezanostsvetost in majhne stvariv iskrenostiv pobožnostižrtev iz ljubezni
Marksizem
Marljivostpri delu
Mašaobhajilosoodreševanjesredišče in korenina notranjega življenja
Milostdelovanje milostiodgovor na milost
Mirsad bojasejanje mirusvoboda in upanjev nadnaravnem življenju
MlačnostKristusov križpovprečnost in lagodnostukrepi
Mladostupanje
Modrostdar Svetega Duhain Devica Marija
Molitevbrez anonimnostidelovanje Svetega DuhaJezusov zgledkako molitikapelaMarija, učiteljica molitvemolitveno življenjenenehnapobožnostne normepogovor z Bogomprvi kristjanis preprostostjosredstvo za apostolatustne molitvevstopiti v evangeljske odlomkevztrajnazaupljiva molitevživa in dejavna
Molitveni vzkliki
Mrtvičenjegloboki pomenljubezen do križamrtvičenje v običajnem življenjupri deluspokorna dejanjatroje potižrtev iz ljubezni
N
Nadnaravni pogledv apostolatu
Nadnaravno življenjebožje otroštvodelovanje Svetega DuhaDevica Marijakontemplativni sredi svetamolitveno življenjenačrt življenjanotranje življenjenotranje življenje in apostolatposvečevanje delapotreba po sveti čistostiprijateljstvo in poistovetenje s Kristusomrast v ljubezniskladnost življenja in junaštvospreminjanje dela v molitevtemačnost v notranjem življenjuutemeljeno na božji navzočnostiutemeljeno na mrtvičenjuutemeljeno na ponižnostivirtudes y doneszačeti in znova začenjati
NapuhBog se prevzetnim upiranečimrnostnenavezanost na samega sebe in svobodaobčutljivost in prazne fantazijepotreba po Bogupotreba po iskrenostipotreba po molitvispoznavanje Boga in samospoznavanje
Naravnostnaravnost Jezusa Kristusav apostolatuv nenavezanosti in mrtvičenju
Nasvetdar Svetega Duha
Naukposredovanje naukarazumnost in srčnostvzgoja vesti
Nazorni primeri"človeško" kraljestvoblagoslov poslednjega kamnacelovit človekcigan in povodecel fermento y la elaboración del panfantazije Tartarina iz Taraskonaglava v nebesih in noge na zemljihudič je stekel pesjunaštvo materekoklja in račje jajcekositrna žlicakrogovičje burgoške stolniceleta, ki štejejomit o kralju Midasuna krilih letalaneenaka materinska pravičnostostanki na bojnem poljuotroci iz gumeotrok in ribičiovčja stajaprevzetna žabardeče pobarvane palicesen o treh potehsponkesveča naših šibkostiuporaba razkužilavsak popotnik naj gre svojo potza vedno, za vednozgodba o župniku in njegovi oslicizlati fazanžebelj potrebuje upornost
Nebesasvobodaupanje
Nečimrnost
Nenavezanostgospostvo, služenjeKristusov zgledna samega sebenaravnostvaje v nenavezanostizaupanje v Boga
Nravna postavain svoboda vseh vesti
O
Občestvo svetnikov
Običajno življenjeapostolat v lastnem okoljubožje otroštvo in živa molitevdeloDevica Marija in svetost v običajnem življenjuenotnost življenja in bojizkoriščanje časaKristus v človekovem življenjuljubezen do drugih in sožitjemrtvičenjepravice in dolžnostipresencia de Dios operativas pogledom, uprtim v nebostrokovni poklic in nadnaravni poklicsvetost v malemsvetost v običajnem življenjusvoboda in svetostzgled Jezusa Kristusa
Odgovornostkristjanaodgovornostodgovornost in svobodaodgovornost pred Bogom
Odpuščanje
OdrešenjeDevica Marija, srednicaKristus osvobaja človekaljubezenzveličanje sveta
Okolje
Optimizemvera, upanjeveseljezaupanje v Boga
Opus Deikriž in veseljeljubezen do vsehposvečevanje delasvetost v običajnem življenjuuboštvo in zaupanje v Boga
Opustitve
P
Pobožanstvenjedobroslábo
Pobožnostbožja pravičnostdar Svetega Duhaiskrenost življenjapobožnost in božje otroštvopobožnostne normepreprostost v molitvisinovsko zaupanje ob šibkostihugajati Bogu
Pobožnostne norme
Počitek
Pogumdrznostv apostolatu
Pokoramrtvičenje, spokorna dejanja
Pokorščinabožja orodjadejavna verapokorščina in izročitev
Ponižnostbožja moč in človeška slabotnostdobro pobožanstvenjein človeško dostojanstvoin upanjeMarijina ponižnostnapuhorodja v božjih rokahponižnost in ljubezenponižnost in samopozabaponižnost ob šibkostihpravilnost namenaresnicoljubnost in iskrenostspoznavanje Boga in samega sebesvoboda in izročitevzgled Jezusovega nauka
Poštenostpravičnost
Potrpežljivostvedrost
Povprečnostmlačnostudobje
Pravice in dolžnosti
Pravičnostbožje pravicedelo in služenjepravičnost in ljubezenpravičnost in resnicapravičnost na svetuvsakomur svoje
Prazna domišljija
Preprostostbožje otroštvoob lastnih šibkostihsinceridadv molitvi in apostolatu
Prepustitev Bogunjegova previdnostnjegovo usmiljenjesprejemanje njegove volje
Prijateljstvoljubezen
Pristnostdoslednost in iskrenost življenja
Prvi kristjani
R
Razumnaukumnost, dar Svetega Duha
Razumevanjein ponižnostin sožitje
Razumnostbrez pretirane opreznosti in nezaupljivostilažna razumnostmodrost srcaodločnost in srčnostpotrebarazumnost in nasvetrazumnost in zrelostuporaba učinkovitih sredstev
Resnicoljubnostpodajanje naukapravičnost in svobodarazumnost
Rožni venec
S
Samospoznanje
Skesanostprečiščenje
Služenjeponižnost in bojpravičnost in ljubezensluženje Bogusluženje in svobodaveselo sprejemanje križavisokomiselnost
Smrtupanježivljenje v luči smrti
Soodrešenikikvas ljubeznisv. Marija, soodrešenicaupanje
Sožitje
Spoštovanje človeške osebein njene svobode
Spovediskrenost in skrušenost
Spraševanje vestipopravljanjerahločutnost vesti
SpreobrnjenjeSpovedz Marijino pomočjozačeti in znova začenjati
Srceljubezen, ljubeznivostmodrost srcaprisrčnostsvobodno srceupanjevarovanje srca
Srčnostbožja moč, božje otroštvodrznostMarija, kristjanova srčnostmoč ljubeznimoč, dar Svetega Duhapotrpežljivost, vedrostpri delu in na križusrčnost in upanjesrčnost v veritrdnostuporaba učinkovitih sredstevvisokomiselnost
Srečain svobodasad božje navzočnostisreča in izročitevveselje
Stalnostneomajnost pri deluv notranjem življenju
Strah božjidar Svetega Duhastud do greha
Strahopetnostdrznost
Strokovni poklic
Stvarjenjedelo, udeležba pri božji môči
Svetkontemplativni sredi svetakristjanova odgovornostKristus na vrhu človeških dejavnostikvas in testoljubezen, edinostna zemlji in v nebesih obenemodrešenje svetaposvečevanje človeškega delapravičnostsejanje ljubezni na svetusvoboda kristjanovupanje in večnost
Sveta Trojicain Devica Marijaodnos s Sveto Trojico
Sveti Duhdarovi Svetega Duha in nadnaravno življenjein ljubezensvetišča Svetega Duha
Sveti Jožef
Svetnikizgled v njihovi šibkosti
Svetostapostolat in zveličanje svetabožja moč in človeška šibkostbožje otroštvodosegljiv cilj, junaštvodružba angelov in pomoč Device Marijeizročitevmolitevpo klancu navzgorpotreba po sveti čistostiprijateljstvo in poistovetenje s Kristusomrast v ljubeznisrečanje s križemsvetost in svobodasvetost v malemTrinidad Santísima, acción del Espíritu Santov običajnem življenjuvirtudes y vida sobrenaturalvsesplošni kliczačeti in znova začenjati
Svobodačut za svobodoizbrati in odločiti se za Bogalažna svobodaodgovorna svobodaresnica in pravičnostsvoboda in izročitevsvoboda vseh vestisvobodno srcev zemeljskih zadevah
Šibkosti
T
Težavetemačnost v notranjem življenjuupanje in zaupanjev izročitvi in apostolatuzatekanje k Mariji
Trdnostsrčnost pri delu
Treznost
U
UboštvoKristusov zglednenavezanostodgovornost in velikodušnostzaupanje v Boga
Umerjenost
Univerzalnostuniverzalna ljubezen
Upanjebožje usmiljenjebožji darkljub šibkostimlažni upiMarija, učiteljica upanjana zemlji in v nebesih obenemprinašati svetu upanjeupanje v Jezusa Kristusazaupljiv boj
Upornostin svoboda
V
Vdanostzvestoba
Vedrostnotranji mirpotrpežljivost
Velikodušnostdo Bogana križuvelikodušnost in svobodavelikodušnost in uboštvo
Veraapostolat, posledica vereDevica Marijaljudje veremoč vererast v verisvoboda vseh vestiznačilnosti vereživa in dejavna vera
Veseljein božja navzočnostin iskrenostin svobodaMarija, začetek našega veseljapopraviti se z veseljemveselje božjih otrokveselje in križ
Vestiskrenostpoštenostsvoboda vseh vestivzgoja vesti
Visokomiselnost
Voljaljubezenodgovornost pred Bogom
Vztrajnostiskrenost, zvestobaupanjev molitviv notranjem življenju
Z
Začeti in znova začeti
Zadoščevanjeljubezen do križa
Zahvaljevanje
Zatajevanježrtev iz ljubezni
Zaupanjein božje otroštvozaupanje v Jezusa Kristusa
Zgledpri delu
ZnanostMarija, mati vednostivednost, dar Svetega Duha
Zrelost
Zvestobaa Dios y a los hombresfidelidad y esperanzajusticia con Diossinceridad
Življenjski načrtejercicios de penitencianormas de piedad