Stvarno kazalo

A
Adoracijaevharistično češčenje
Advent
Ambicijedobre in slabe ambicijesvete ambicije
Angeli
Angeli varuhi
Apostolapostol apostolovbiti orodjedrznostduša molitve in žrtvegorečnost za duše, apostolska vnemakristjan je apostolljubezen, sožitjenaravnostponižnostposvečevati se, da bi posvečevali drugepri deluprijateljstvosoodrešenik s Kristusomupanjeverazgled
Apostolatapostol apostolovapostolat "ad fidem"apostolat in ponižnostapostolat naukaapostolat prijateljstva in zaupnostiapostolat v običajnem življenjuapostolat zgledaapostolska gorečnostapostolska učinkovitost, sadoviapostolski poklicbožje orodjebožje posinovljenje in upanjeDevica Marija, Soodrešenicaenotnost v apostolatukreposti, ki jih zahtevakristjan je apostolKristusov ukazkvas in testolažni apostolatljubezennačin izvajanjanadnaravna sredstvaponer a Cristo en la cumbre de las actividades humanasposvečevati svetpravica in dolžnostpreobilje notranjega življenjaprvi kristjanisanta purezasantificación del mundosodelovati pri posvečevanju ljuditemelj apostolatatežave v apostolatu
Apostolina binkoštni danpoklic prvih apostolovsv. Janezsv. Pavelsv. Peterživljenje apostolov
Asketski bojiskrenost življenja in svobodaiz ljubeznijunaštvokriž in pokoraMarija pomaga v bojunačrt življenjaotroška pobožnost v primeru šibkostiponiženpotreba in ciljipotreba po sveti čistostirast v ljubeznistalen in močanupanjev običajnem življenjuvesel in športenvir veseljazačeti in znova začenjati
Avtoritetatiranija
B
Beda
Binkošti
Birma
Bog Očesinovska ljubezen
Bogočastje
Bolečinabolezenkrščanski smiselljubezen do križaMarijin zglednadnaravni smiselnerazumevanjesočutje ob trpljenju drugega
Bolezenin križ
Bolniško maziljenje
Božič
Božja beseda
Božja ljubezenBog je dobrotaBog je ljubezenbožja ljubezen do ljudibožja ljubezen v evharistijiBožja Matibožja previdnostčlovekov ciljizročanje dela Boguizročitev in svobodaJezus Kristus razodeva božjo ljubezenkesanje iz ljubezniki človeka osvobajaljubezenljubezen učlovečenega Bogaljubiti druge zaradi Bogaljubiti Njegaljubiti z dejanjiMarija, Mati lepe ljubeznimrtvičenjenjegovo usmiljenjeočiščujeodgovor na božjo ljubezenovire za božjo ljubezenposebna ljubezenpravice Bogas srcemsinovski strahsveta čistostugajati Boguvneti ljudi v božji ljubeznizveličavna ljubezenživeti iz ljubeznižrtve iz ljubezni
Božja milostnarava in učinkiodgovor na milost
Božja navzočnostčloveške spretnostikontemplativni sredi svetakot božji otrocinačrt življenjanismo samipri deluv običajnem življenju
Božja orodja
Božja previdnost
Božja slavain človekova svobodapri sveti maši
Božja voljaboj za njeno izpolnjevanjeljubezen, istovetnostMarijin zgledodgovorpokorščinapredanostrazumnost in svobodasvetost in apostolatveselo služenjezvesta Devica
Božje kraljestvoširjenje božjega kraljestva
Božje ljudstvoCerkev, navzoča med kristjani
Božje otroštvobožje otroštvo in bratstvodediči Bogaduhovno otroštvoljubezen, bratstvomolitev božjih otrokpiedadpredanost, duhovno otroštvopredanost, zaupanjesinovska ljubezenSveti Duh in božje otroštvosvoboda božjih otroktemelj duhovnega življenjaugajati Boguupanje, zaupanjeveselje božjih otrokzatekanje k Bogu v primeru šibkostizaupanje in preprostost pri molitvizaupanje v Boga
Božje usmiljenjein človeška šibkost
Branje
Bratski opomin
Bratstvobratski opominbratstvo in veseljebratstvo med vsemi ljudmiedinostizrazilažno bratstvoljubezennova zapovedobzirnost v medsebojnih odnosihsluženje
C
Cerkevapostolat kristjanovCerkev v svetuCerkev, navzoča v kristjanihcerkveno učiteljstvoDevica Marija in CerkevedinostKristus živi v Cerkvimoliti za Cerkevna Kristusovi barkiobčestvo svetnikovposlanstvopravice Cerkvepravičnost in ljubezenrazumnost in srčnost v naukuSveti Duh in Cerkevširjenje božjega kraljestvatežave v življenju Cerkveustanovitev, narava in lastnostizakramenti in Cerkevzvestoba in ljubezen do Cerkvezvestoba in svoboda
Cerkvena hierarhija
Cerkveno učiteljstvo
Civilna družbapokristjanjevanje družbeprinašati krščanski smiselrazkristjanjenjesožitje, razumevanjeudeležba v javnem življenju
Cvetna nedelja
Časizkoriščanje časaodrešitev časasvetost in apostolat
Časne dejavnostibiti navzočbožji smiselpostaviti Kristusa na vrhposvečevati jih
Čistostnaravapotrebasredstva za ohranjanje čistostisredstva za življenje čistostivesela potrditevzakonska čistost
Čistostčloveško dostojanstvoiskrenostizročitev srcaJezusov zgledsredstvasvobodni za ljubezenšportni bojvesela potrditev
Čistost namenoviskati božjo slavoiskrenost življenjanarediti vse iz ljubeznipopraviti sodbopri delupri vodenjuresnicoljubnostv apostolatuveselje ob popravljanju namena
Človekov ciljčlovekova izbiraNebesasredstvasvoboda vseh vestitroje potiživljenje v luči smrti
Človeška duša
Človeška in nadnaravna zrelostlahkomiselnost
Človeška ljubezenljubezenMarija, Mati lepe ljubeznisveta čistostzakon
Človeška oseba
Človeška šibkostdelovanje milostiGospodova bližinaiskrenost in spovedizkušnja in odgovornostMarija, Matirazumevanješibkostizvestoba in upanje
Človeške dejavnostiposvečenesvobodazgled
Človeške krepostiiskrenostlojalnostnaravnostodgovornostpreprostostrazumevanjeresnicoljubnostsrčnosttemelj nadnaravnihv apostolatuvelikodušnostveseljevztrajnost
Človeške spretnosti
Človeški oziridrznostin vera v dejanjihpri apostolske delupri izročitvi
Človeško dostojanstvočloveška besedačloveške krepostidelo pričuje o človekovem dostojanstvudostojanstvo delanenavezanostponižnostpravičnost in ljubezens pogledom, uprtim v nebospoštovanje človeške osebe in njene svobodesveta čistost
Človeško življenje
Čudeži
D
Dariteviz ljubezniljubezen do križapri deluveselo sprejemanje križazatajevanje
Dejanja zahvalemolitev "Te Deum"odgovor Bogurazlogi
Delavnostizkoriščanje časamarljivostzahteva in učinkovitost pri delu
Deloapostolat, soodreševanječloveška popolnostčloveška popolnost in pravilnost namenadelo in apostolatdobro opravljeno delodostojanstvo deladostojanstvo pri deluizkoriščanje časaJezusov zgledkreposti pri deluljubezen in zahtevnost pri delunarava in potrebaorodje apostolatapostaviti Kristusa na vrh vseh človeških dejavnostiposvečevanje delaposvečevanje svetaposvečevati deloposvečevati se z delompravičnost in ljubezenpravilnost namenasodelovanje pri delu odrešenjaspreminjanje dela v molitevsredstvo osebnega posvečevanjastorilnoststrokovni pokliczglednost
Devica MarijaBožja MatiDevica Marija in Cerkevmarijanske pobožnostiMarijina svetostMarijino življenjeMati CerkveMati lepe ljubezniMati ljudipobožnost do Marijepomoč v bojupopolnosti in privilegijipresladko Marijino Srcesoodrešenicastik z Marijosveta čistostsveti rožni venecsvetost in krepostisvoboda njene izročitveučiteljica izkoriščanja časaučiteljica ljubezni in pravičnostiučiteljica molitveučiteljica molitve in apostolataučiteljica ponižnosti in človeških krepostiučiteljica upanjaučiteljica vereUpanjeveseljevida y prerrogativasvzor in pot
Dobri Pastir
Dobro pobožanstvenje
Doktrinalno izobraževanjepotrebarazsodnostza apostolat
Dolžnosti in pravicedružbene dolžnostiizpolnjevanje dolžnostispoštovanje dobrega imena
Domišljija
Družinadružinske dolžnosti
Drznostpogumpri izpolnjevanju božje voljev apostolatu
Državljanstvo
Duhovniška duša
Duhovništvoduhovniška službaduhovništvo vernikovmolitev za duhovnikepoklici za duhovništvozakrament sv. redaznačilnosti duhovniškega poklicaživljenje duhovnikov
Duhovno branje
Duhovno otroštvobožje otroštvo in predanostpobožnost otrokaponižnost in predanostpreprostost in drznostpreprostost pri molitvisinovska pobožnost ob šibkostihtrdnost in zrelostživljenje otroštva
Duhovno vodstvodelo Svetega Duhaduhovnik kot orodjeiskrenostnačin prejemanjapomoč za bojponižnostposlušnost, pokorščinaprimerno ukrepanjeskrupuloznostspraševanje in iskrenostzahteva
Duše v vicah
E
Egoizemljubezennapuhnenavezanost na samega sebezmernost
Ekumenizemlažni ekumenizem
Enotnostbratstvoobčestvo svetnikov
Enotnost življenjaiskrenost življenjakontemplativni sredi svetamolitev, delo in apostolatnačrt življenjanotranje življenjepravilnost namenaživa molitev
Evangelijbranje Evangelijačudežievangeljski prizorinauki, prilike, prispodobeparábolasvstopiti v odlomke in skladno s tem ravnati
Evangeliji
Evangelizacija
Evharistijaevharistične pobožnostievharistično življenjeevharistija in skrivnost Sv. TrojiceGospod v tabernakljukot zakramentKristusova daritevljubezen, edinostob tabernakljuObhajiloporoštvo večnega življenjapostavitev in resnična navzočnostresnična navzočnostzahvala
G
Glavne kreposti
Gospodovo razglašenje
Gospostvobožje otroštvo in služenjenenavezanost
Grehasketski bojboj proti grehudolg do Boga, spovedgrehi opustitveizvirni grehkesanjemali grehnapuh, vir vseh grehovobžalovanje, zadoščevanjeodpuščanjepokorapomoč Device Marijeponižnost in molitevponižnost, zaupanjestud do grehasužnost grehaučinkizlo na svetu
H
Hinavstvodeležno graje v evangelijudo Bogaiskrenost življenjapravičnost in ljubezen
Hudičnemi hudičskušnjave
I
Ideali
Iskrenostdo sebeiskrenost življenjapri duhovnem vodstvu
Izkoriščanje časadelavnostin božja slavain izročitevin večno življenjepri apostolatupri študijusvetost in apostolatv načrtu življenjazahteva pri delu, storilnost
Izobraževanjedelo krščanskega izobraževanjapopravljanjepotreba, cilji, sredstvavidiki izobraževanjavzgoja vesti
Izročitevčasačastíduh služenjahoja ob Jezusuin svobodaiskrenost in izvestobaMarijin zgledodgovorodgovor na klicodkritje poklicapravičnost in ljubezenpredanost Bogusadovi izročitvesorodstvenih vezisrcásvoboda in izročitevvelikodušnost
Izročitev dejanjizročanje dela Bogu
J
Javno mnenje
Jeza
Jezus Kristusčlovekovo upanje in srčnostčloveškost Jezusa Kristusačudežidelo Jezusa KristusaDobri PastirGlorificaciónGospodov odnos do njegovih učencevGospodova presveta človeškostjavno življenjeJezus prihaja mimo in kličeJezusovo življenjekristjan, drugi KristusKristus človeka osvobajaKristus KraljKristus, navzoč v evharistijiKristusove raneKristusovo srceKristusovo vstajenjekriž in vstajenjeMarija, Kristusova Mati in pot do Njeganaukinazareški domnjegova presveta človeškostnjegovo gospostvo in svobodanjegovo učlovečenje in običajno življenjeodnos z Gospodompoistovetenje s Kristusompopolni Bogpostaviti Kristusa na vrh vseh človeških dejavnostipresveto Jezusovo Srcerojstvo in skrito življenjeskrito življenjetrpljenje in smrttrpljenje in smrtučlovečenjeVnebohodVzor in Potzgled božjega sinovstvazgled ljubeznizgled molitvezgled pokorezgled ponižnosti in služenjazgled pri deluzgled razumnosti in srčnostizgled svete čistostizgled uboštvažeja po dušah
Junaškostv boju za svetost
K
Katehezaapostolat je velika kateheza
KesanjeDevica Marijakesanje iz ljubezniobžalovanjespovedspreobrnjenje
Konformizem
KontemplativniDevica Marijaneprekinjen dialogsredi sveta
Krepostičloveškečloveške krepostidnevna in junaška vajaJezus Kristus, vzorMarija, učiteljica krepostitemelj nadnaravnihteologalne kreposti
Kristus Kralj
Kristusovo srcepobožnostSrce učlovečenega Boga
Kritični duh
Križbiti s Kristusom na križubožji pečatdaritev in mrtvičenjeKristusov križKristusov križ, potljubezen do križaMarija ob vznožju križaMarijin zgledobrekovanja in nerazumevanjapot do slavepremišljevanje o križupri delupri molitvirazpelostiskeSveti Duh, sad križatroje potitrpljenje in žrtevv običajnem življenjuvsakodnevni križznaki resničnega križaznamenje zmage
Krotkost
Krstkrst in krščanski poklic
Krščanska družinadružine in poklickrščansko izobraževanje otroknarava in značilnostipravice in dolžnosti otrokvzgoja otrok
Krščanska morala
Krščanski poklicapostolski poklicbožja izvoljenostdobri pastirdolžnost molitvedružbene dolžnostiduh služenjahoja za Kristusomklic k svetostikristjan, drugi Kristusljubezen do križaljubezen in zvestoba do Cerkvenova zapovedodgovorodgovor in svobodna izročitevodkritje poklicapogled, uprt v neboposvečevanje svetaprvo spreobrnjenjesejalci mirusol in lučsoodrešenikisožitje, ljubezensrečanje s Kristusovim križemsredstva za vztrajnosttestimonio cristianotroje potiudejanjanje krepostiživeti kot kristjani
Krščanski prozelitizemvodenje drugih h Kristusu
Kultura
L
Lahkomiselnostukrepi
Laicizempreganjanje Cerkveprotikrščanski zakoni
Lenobajunaški trenutkilažni upilenoba v asketskem bojumarljivostpri deluv notranjem življenju
Liturgijaadventni časbožični čassveta maša
Liturgija svete maše
Ljubezenapostolat in ljubezenbožji darbratski opomindela usmiljenjaedinostevharistija in ljubezenizrazi ljubezniljubezen do Boga in do ljudiljubezen do Cerkveljubezen do vsehljubezen domaljubezen in daritevljubezen in izročitevljubezen in pravičnostljubezen in resnicaljubezen in svetostljubeznivostMarija, učiteljica ljubezninova zapovedodgovor na božjo ljubezenponižnost, razumevanjeprijateljstvosejanje ljubezni na svetuteologalna krepostznačilnosti ljubeznižrtev iz ljubezni
Ljubezenljubezen in daritevpozornost na detajle
M
Majhne stvaridobro opravljeno deloin asketski bojmajhna mrtvičenjaNebesanenavezanostnjihova učinkovitostnjihova vrednostpostanejo veliko po ljubezniposvečevanje običajnegapot svetostisvetost in majhne stvariv iskrenostiv notranjem življenjuv pobožnostižrtev iz ljubezni
Marksizem
Marljivostpri delu
Mašaduhovnikova pobožnostla Santa Misa y el misterio de la Trinidadliturgija svete mašeljubezen do svete mašeobhajanje svete mašeobhajiloobnovitev Kalvarijesoodreševanjesredišče in korenina notranjega življenja
Materializem
Milostdelovanje milostiMarija, srednica milostiodgovor na milostzakramenti božje milosti
Miloščina
MirKristusov mirnotranji mirsad bojasad izročitvesad predanostisejanje mirusvoboda in upanjev nadnaravnem življenjuv težavahvedrost
Mistika "ko bi le"
Mlačnostasketski bojkonformizemKristusov križpovprečnost in lagodnostukrepi
Mladostupanje
Moda
Modrostdar Svetega Duhain Devica MarijaVera
Molitevapostolatbrez anonimnostidelovanje Svetega Duhain apostolatJezusov zgledkako molitikapelaMarija, učiteljica molitvemolitev in delomolitveno življenjenenehnapobožnostpobožnostne normepogovor z Bogomposlušnost Svetemu Duhupotrebapremišljevalna molitevprosilna molitevprvi kristjanis preprostostjosredstvo za apostolatustna molitevustne molitvevstopiti v evangeljske odlomkevztrajnazaupljiva molitevznačilnostizrenje Kristusovega življenjaživa in dejavna
Molitveni vzklikiadauge nobis fidem!cor contritum et humiliatum, Deus, non despiciesDeo omnis gloriaDomine, adiuva incredulitatem meam!Dominus regit me et nihil mihi deeritecce ego quia vocasti me!frater qui adjuvatur a fratre quasi civitas firmainter medium montium pertransibunt aquae!omnes cum Petro ad Jesum per Mariamomnia possibilia sunt credentiserviam!si consistant adversum me castra, non timebit cor meumsine me nihil potestis facere!sine me, nihil!ure igne Sancti Spiritus!ut omnes unum sint!ut videam!
Mrtvičenjegloboki pomenljubezen do križamrtvičenje v običajnem življenjunarava in potrebanotranje mrtvičenjeobičajna mrtvičenjapri deluspokorna dejanjatelesno mrtvičenjetroje potižrtevžrtev iz ljubezni
N
Nacionalizem
Nadnaravni pogledčloveški poglednadnaravni čutob smrtiob srečanju s težavamiprinaša mirv apostolatuv notranjem življenjuv stiskahvera
Nadnaravno življenjeapostolatapostolska gorečnostbožja navzočnostbožje otroštvodelodelovanje milostidelovanje Svetega Duhadelovno življenjeDevica MarijaDevica Marija in sv. Jožefenotnost življenjakontemplativni sredi svetaljubezen do križaMarija in notranje življenjemolitveno življenjemrtvičenjenačrt življenjanadnaravni poglednadnaravno veseljenjegov razvoj v zakramentihnotranje življenjenotranje življenje in apostolatnotranji bojosebna svetostosredotočeno na evharistijoposvečevanje delapotreba po sveti čistostiprijateljstvo in poistovetenje s Kristusomrast v ljubezniskladnost življenja in junaštvospreminjanje dela v molitevstik s Svetim Duhomtemačnost v notranjem življenjuudeležba pri božjem življenjuutemeljeno na božji navzočnostiutemeljeno na mrtvičenjuutemeljeno na ponižnostivida sobrenatural fundamentada en la filiación divinavirtudes y doneszačeti in znova začenjatizakramentizbranostzdruženje s Kristusomživa in dejavna veraživljenje Ljubezniživljenje v Kristusu
Napredekdelo in napredek človeštva
NapuhBog se prevzetnim upiraboj proti napuhuegoizemizazinapuh in ponižnostnečimrnostnenavezanost na samega sebe in svobodaobčutljivost in prazne fantazijepotreba po Bogupotreba po iskrenostipotreba po molitvispoznavanje Boga in samospoznavanje
Naravnostdiskretnostin učinkovitostnaravnost Jezusa Kristusapreprostostv apostolatuv krščanskem življenjuv nenavezanosti in mrtvičenju
Nasprotovanjadokaz božje ljubeznidrža ob nevšečnostihgovoricev apostolatu
Nasvetdar Svetega Duha
Naukkatehezanačin podajanja naukanauk vereobveznost do širjenja naukaposredovanje naukapotreba po dobrem naukurazumnost in srčnostvzgoja vestiz darom jezikovznanje
Nazorni primeri"človeško" kraljestvoantena za nadnaravnobaklebarka v valovihbitje srcablagoslov poslednjega kamnabožji burkežbožji kiparcelovit človekcent premoga in pest diamantovcigan in povodecčleni iste verigečuvaj na stražidar jezikovdeloholizemdleto v umetnikovi rokidve prižgani svečidvižni mostel fermento y la elaboración del panelektrična napeljavafantazije Tartarina iz Taraskonagenerator duhovne energijeglava v nebesih in noge na zemljigoreča žerjavicahipni sijajhistoria clínicahoja s hoduljamihudič je stekel pesiti gol v bojizpljuniti "krastačo"jeklen bat v oblazinjenem ovojujeklena ostrogajunaštvo materekamen, ki pade v jezerokamnosekključne idejekoklja in račje jajcekositrna žlicakovinska zlitinakralj Midaskrila za letenjekrogovičje burgoške stolnicekrščanska revolucijakvas in testolabradorlažni ogenjleta, ki štejejoleteti kakor orlilončarlupljenje krompirjamajhen vijak v velikem podvigumalček, ki išče slaščicemalčki, ki nočejo vzeti zdravilamikrobi in zverimistika "ko bi le"mit o kralju Midasumlin na vetermrtvi listimunicija za vojnona krilih letalanadnaravna olimpijadanaipesnalivno peronavade razvajenega psaneenaka materinska pravičnostniño que rompe un objetono bajar la punteríaobdelovanje diamantaoglje in pepeloklep znanjaoranje ledineosamljen bojevnikosličekostanki na bojnem poljuotroci iz gumeotrok in ribičiotrok po stopnicah navzgorotrokovi prvi korakiovčja stajaovitek in darilopadec starejšega človekapesca y redespeta kolonapogovor med otrokom in očetompohoditi samega sebepoloviti majhne lisicepostati preprogaprej, v večji meri in boljeprevzetna žabaprvi sprejemptica, umazana od blataptiček in orelpustolovciquemar las navesračunovodstvo poslarazvajeni otrokrdeče pobarvane palicereševalna postajarodovitni oblakis snegom prekrite rastlinesedem grških modrecevsedem zapahovsejalecsen o treh potehsestavni deli strojaskopuh, mati, povzpetnež, čutni ubožecsolsol zemljesplošna mobilizacijaspomladi se odpre veliko cvetovsponkestisnjena vzmetstroj apostolskega delastrok s semenisveča naših šibkostisvetilke v temišivanje s šivanko brez nititemeljtesarjeva žaga in kirurgove kleščetogost lepenke (lutka iz cunj)tramvajtrntrnek ribiča ljuditrta in mladikeubožec ugotovi, da je kraljev sinudariti žebelj po glaviudje istega telesaumetnikova skrbuporaba razkužilaVelázquezova slikavelikost semenverzi po božjeveter in orkanvojakove ranevrt brez bujnega cvetjavrtnice in trnjevrv za dviganje velikanskih tovorovvsak popotnik naj gre svojo potvsakdanja prozaz božjim korakomza vedno, za vednoza vsako goro je še enazažigalen pogledzbirališče nabornikovzdravilo za očizgodba o župniku in njegovi oslicizlati fazanzlato in bakerzlato in diamantizlato žitozobobol na srcuzorni kotžebelj potrebuje upornostžebelj v stenižitno zrnožlindra
Nebesaboj, da bi jih dosegliDevica Marijaevharistija, poroštvo večnega življenjasvobodaupanje
Nečimrnostdomišljavost
Nenavezanostgospostvo, služenjeizraziKristusov zgledna častina lastne interesena ljudina mnenjena samega sebena ugledna zemeljske stvarinaravnostvaje v nenavezanostizaupanje v Bogazgled Jezusa Kristusa
Neodločenostvera in odločnost
Nepravičnost
Nerazumevanje
Neuspehi
Notranje življenjedelovanje milostievharistične dušeMarija in notranje življenjemolitev, božja navzočnostni stvar čustevodnos z Bogomodnos z Devico Marijo in svetnikiodnos z Jezusom Kristusompotrebase mora pokazati v dejanjihsuhotasv. Jožef, učitelj notranjega življenjasvetost in krepostitemelj apostolatatežave v notranjem življenjuvztrajnostznačilnosti
Nravna postavain svoboda vseh vesti
O
Občestvo svetnikovedinostposredovanje nadnaravnega življenja
Obhajilo
Običajni kristjaniapostoli, navadni ljudjesvetost v običajnem življenju
Običajno življenjeapostolatapostolat v lastnem okoljubožje otroštvo in živa molitevčloveške vrednotečut za večnostdeloDevica Marija in svetost v običajnem življenjuenotnost življenja in bojizkoriščanje časaKristus v človekovem življenjuljubezen do drugih in sožitjemajhne stvarimrtvičenjenaravnost, brez zbujanja pozornostiodgovor na milostpoklicanost navadnih kristjanovpot svetostipravice in dolžnostipresencia de Dios operativas pogledom, uprtim v nebostrokovni poklic in nadnaravni poklicsvetost v malemsvetost v običajnem življenjusvoboda in svetostzgled Jezusa Kristusa
Obrekovanjeresnicoljubnost in pravičnost
Obrekovanjeresnicoljubnost in pravičnost
Očiščenjenamenovsrca
Odgovornostčut odgovornostikristjanaodgovornostodgovornost in svobodaodgovornost pred Bogompomanjkanje odgovornostipri apostolskem delupri vodenjuresponsabilidad en el trabajoza lastno svetostza svetost drugih
Odpuščanje
OdrešenjeDevica Marija, srednicaJezus Kristus OdrešenikKristus osvobaja človekaljubezenpostaviti Kristusa na vrh človeških dejavnostisadovi odrešenjasoodreševanje s Kristusomzveličanje človeštvazveličanje sveta
Okoljeiti proti tokukrščansko vplivanje v okoljunaravnostzatekanje k Mariji
Optimizem"omnia in bonum"brez strahu pred čemerkoli in komerkolimorala zmagovalcevoptimismo cristianooptimizem in upanjepozitiven pristop pri vodenjuv bojuv notranjem boju in apostolatuvera, upanjeveseljezaupanje v Boga
Opus Deibožje otroštvokriž in veseljeljubezen do vsehnadnaravni cilj in sredstvaposvečevanje delasvetost v običajnem življenjusvobodauboštvo in zaupanje v Bogauniverzalnost
Opustitve
Osebnost
Osliček
Ostati skritapostolatJezusovo skrito življenježivljenje Device Marije
Otrocikrščansko izobraževanje otrokotroci v domači hiši
P
Papežedinost s papežemljubezen in globoko spoštovanjezvestoba
Patriotizem
Pekel
Pesimizem
Pobožanstvenjedobroslábo
Pobožnostbožja pravičnostdar Svetega Duhadoktrinalna pobožnostevharistična pobožnostiskrenost življenjaliturgična pobožnostljubezen do Cerkveljubezen do izročilamarijanska pobožnostpobožnost in božje otroštvopobožnostne normepobožnostno življenjepreprostost v molitvisinovsko zaupanje ob šibkostihsvete podobetemelj vsake aktivnostiugajati Boguv načrtu življenja
Pobožnostido angelov varuhovdo Deteta Jezusado razpelado Svete Trojicemarijanske pobožnostisveti rožni venec
Pobožnostne norme
Počitek
Pogumdrznostpri obrambi resnicestrahv apostolatu
Pohujšanje
Poklicbožji klicnarava in značilnostiodgovor na poklicovire in skušnjavepoklic in asketski bojpoklic in družinapoklic in veseljezvestoba poklicu
Pokoraduh pokorekesanjekesanje, pokorakrepost pokoreMarija ob križumrtvičenje, spokorna dejanjaspreobrnjenjezadoščevanje
Pokorščinabožja orodjadejavna veradisciplinagospostvo pokorščinenarava in potrebapokorščina in izročitevpokorščina in osebna svobodaučinkovitostv apostolatuznačilnosti
Pomanjkljivostiduh nasprotovanjalaskanjemalodušjenapuhnevoščljivost
Ponižnostbožja moč in človeška slabotnostdobro pobožanstvenjeGospodova ponižnostin človeško dostojanstvoin upanjelik osličkaMarijina ponižnostnapuhnarava in potrebaorodja v božjih rokahponižnost in krščanski poklicponižnost in ljubezenponižnost in samopozabaponižnost in šibkostiponižnost ob šibkostihpravilnost namenaresnicoljubnost in iskrenostsadovispoznavanje Boga in samega sebesvoboda in izročitevtemeljna krepost krščanskega življenjavrednost ponižanjzgled Jezusovega nauka
Popustljivost - nepopustljivost
Poslednje reči
Postavabožja postavacivilni zakoniprotikrščanski zakoni
Postni čas
Poštenostpravičnost
Potrpežljivostpri delu z dušamisveta nepotrpežljivostvedrost
Poučevanje
Povprečnostmlačnostudobje
Povprečnost
Požrešnost
Pravica do zasebnosti
Pravice in dolžnosti
Pravičnostbožje pravicečloveška krepost pravičnostidelo in služenjedružbena pravičnostpravičnost in božje usmiljenjepravičnost in bratstvopravičnost in ljubezenpravičnost in resnicapravičnost na svetuspoštovanje človeškega dostojanstvavsakomur svoje
Prazna domišljija
Preganjanjeizkoristiti vrednost preganjanjljubezen do križapomoč in tolažba Device Marijestisketežavevera in upanje
Preprostostbožje otroštvonaravnostob lastnih šibkostihpomanjkanje preprostostisinceridadv molitvi in apostolatu
Prepustitevv gmotnih težavahzaupljiv boj
Prepustitev Bogunjegova previdnostnjegovo usmiljenjeposlušnostsprejemanje njegove volje
Pričevanjeapostolat zgledakrščansko ravnanjeo veselju
Prijateljstvoapostolat prijateljstvalažno prijateljstvoljubezenljubezen in apostolatprijateljstvo in lojalnostprijateljstvo in služenjeprijateljstvo z Jezusomtovarištvoznačilnosti
Pristnostdoslednost in iskrenost življenja
Prozelitizemapostol apostolovnadnaravna sredstva
Prvi kristjani
R
Razpelopobožnost do Kristusovih ran
Razsodnost
Razumnaukumnost, dar Svetega Duha
Razumevanjein ponižnostin sožitjeljubezenob šibkostih drugih ljudipri delu vodenjapri sožitjusveta nepopustljivostv apostolatuveliko srce
Razumnostbrez pretirane opreznosti in nezaupljivostilažna razumnostmodrost srcaob presojanjuodločnost in srčnostpotrebapri branjupri vodenjurazumnost in nasvetrazumnost in zrelostrazumnost mesauporaba učinkovitih sredstev
Realizemizkušnjav notranjem življenju
Red
Resnica
Resnicoljubnostnapadi na resnicoobramba resnicepodajanje naukapravičnost in svobodarazumnostresnica in ljubezenširjenje resnicezvestoba in ljubezen do resnice
Rožni venec
S
Samospoznanje
Samota
Sektaštvo
Sekularnostljubezen do sveta
Skesanostkesanje iz ljubezniponovno začenjanjeprečiščenje
Skladnost
Sklepimorajo biti konkretni
Skrušenostkesanje iz ljubezni
Skušnjaveboj, ne dialogukrepizoper poklic
SluženjeCerkviduh služenjaponižnost in bojponižnost in ljubezenposnemanje Jezusovega zgledapravičnost in ljubezenpri delu poučevanjasamopozabaservir con alegríasluženje Bogusluženje in svobodaveselo sprejemanje križavisokomiselnost
Smrtbrez strahu pred smrtjoje Življenjemisel na smrtpripravaupanježivljenje v luči smrti
Sodba
Solidarnostbratstvo in edinost
Soodrešenikikvas ljubeznisv. Marija, soodrešenicaupanje
Sožitjeedinost in bratstvo
Spoštovanje človeške osebein njene svobode
Spovediskrenost in skrušenostspreobrnjenje
Spraševanje vestidnevi duhovne obnoveduh spraševanjanačin opravljanjaponižnost, iskrenostpopravljanjeposebno spraševanjepotrebarahločutnost vesti
SpreobrnjenjepopravljanjeSpovedz Marijino pomočjozačeti in znova začenjati
Srceimeti srceizročitev srcaljubezen, ljubeznivostljubiti Boga s srcemMarijin zgledmodrost srcapo meri Kristusovega Srcapotrebeprisrčnostsentimentalizemsorodstvene vezisrce in čistostsvobodno srceupanjevarovanje srca
Srčnostasketski bojbožja moč, božje otroštvodrznostljubezen do križaMarija, kristjanova srčnostmoč ljubeznimoč, dar Svetega Duhaob soočenju z okoljempotrpežljivost, vedrostpri delu in na križupri vodenjusrčnost in upanjesrčnost v veritrdnostuporaba učinkovitih sredstevvisokomiselnost
Srečain svobodasad božje navzočnostisreča in izročitevveselje
Sredstvamaterialna sredstvanadnaravna sredstva
Stalnostneomajnost pri deluv notranjem življenju
Strah božjidar Svetega Duhastud do greha
Strahopetnostdrznost
Strokovni poklicstrokovni poklic, pomemben del nadnaravnega poklica
Strokovno izobraževanječloveške krepostiza apostolat
Stvarjenječloveško delo in stvarjenjedelo, udeležba pri božji môči
Svetapostolat sredi svetabožje kraljestvo na svetučloveška zgodovinakontemplativni sredi svetakristjanova odgovornostKristus na vrhu človeških dejavnostiKristusovo delo se uresničuje v zgodovinikriza sedanjega svetakrščanski državljankrščanski materializemkvas in testoljubezen do svetaljubezen, edinostna zemlji in v nebesih obenemodrešenje svetaposvečevanje človeškega delaposvečevanje svetapravičnostsejanje ljubezni na svetusvetost sredi svetasvoboda kristjanovupanje in večnost
Sveta družina
Sveta nepopustljivost
Sveta Trojicain Devica Marijaodnos s Sveto Trojicoprebivanje v dušiSveta Trojica in sveta maša
Sveti Duhdarovi Svetega Duha in nadnaravno življenjedelovanje v dušiin ljubezenodnos s Svetim Duhomodnos s Svetim Duhompobožnost k Svetemu Duhuprihod Svetega Duhasad križasadovi Svetega Duhasvetišča Svetega DuhaTolažnik
Sveti Jožefodnos sv. Jožefa z Gospodompobožnost do sv. Jožefaučitelj notranjega življenja
Svetnikisv. Avguštinzgled v njihovi šibkosti
Sveto rešnje Telo
Svetostapostolat in zveličanje svetabožja ljubezenbožja moč in človeška šibkostbožje otroštvodelovanje Svetega Duhadosegljiv cilj, junaštvodružba angelov in pomoč Device Marijeizročitevmolitevnotranji bojosebna svetostpo klancu navzgorpogoj za učinkovitostpotreba po sveti čistostiprijateljstvo in poistovetenje s Kristusomrast v ljubeznisrečanje s križemsredstva za doseganje svetostisvetost in asketski bojsvetost in svobodasvetost sredi svetasvetost v malemsvetost v običajnem življenjusvetost, delo BogaTrinidad Santísima, acción del Espíritu Santov običajnem življenjuvirtudes y vida sobrenaturalvsesplošni kliczačeti in znova začenjatiznačilnostiželje po svetosti
Svobodačut za svobodoizbrati in odločiti se za Bogalažna svobodaljubezen in obrambaodgovorna svobodaosebna svobodaresnica in pravičnostspoštovanje svobodesvoboda in izročitevsvoboda in pokorščinasvoboda vseh vestisvoboda, ki jo je pridobil Kristussvobodno srcev apostolatuv časnih zadevahv duhovnem življenjuv zemeljskih zadevahverska svoboda
ŠibkostiBog računa na naše napakebožja ljubezen in usmiljenjeponižnost, upanje v Boga
Širjenje vere
Študij
T
Tankovestnost
Teologija
Težaveljubezen, drznostnadnaravni čutsubjektivne težavetemačnost v notranjem življenjuupanje in zaupanjev izročitvi in apostolatuvedrost in veseljevera, zaupanjezatekanje k Marijizatočišče pri Marijizaupanje v Boga
Tišinadiskretnostin ljubezenv stiskah
TrdnostMarijin zgledpotrebna za apostolatpotrebna za svetostsrčnost pri delu
Treznost
U
Uboštvoduh uboštvaKristusov zglednenavezanostodgovornost in velikodušnostzaupanje v Boga
Učinkovitost
Učljivostnaučiti se uboganjaposlušnost milostiposlušnost orodijprepustitev Boguv apostolatu
Umerjenost
Univerzalnostuniverzalna ljubezenuniverzalnost v apostolatu
Upanjebožje usmiljenjebožji darin asketski bojkljub šibkostimkrščanski optimizemlažni upiMarija, naše upanjeMarija, učiteljica upanjana zemlji in v nebesih obenemprinašati svetu upanjeteologalna krepostupanje in krščansko življenjeupanje na nebesaupanje na nebesaupanje v Jezusa Kristusazaupljiv boj
Upornostin svoboda
Usmiljenje
Uživaštvo
V
Varovanje čutovzbranost
VdanostCerkvilastnemu poklicunelojalnostpri krščanskem ravnanjuvztrajnostzvestoba
Večno življenjehrepenenje po srečiupanje na nebesa
Vedrostnotranji mirpotrpežljivostsad prepustitve
Velika noč
Veliki četrtek
Veliki petek
Velikodušnostdo Bogaglede gmotnih sredstevin družinana križuodgovor na poklicv apostolatuv asketskem bojuv izročitviv služenju drugimvelikodušnost in svobodavelikodušnost in uboštvo
Veraapostolat, posledica veredar modrostiDevica Marijadoktrinalno izobraževanjeljudje veremoč verenadnaravni poglednarava in potrebarast v verisol in luč svetasrčnost v verisvoboda vseh vestiteologalna krepostznačilnosti vereživa in dejavna veraživljenje vere
Veseljeasketizem z nasmehomdobra voljain božja navzočnostin iskrenostin svobodakrščanska krepostMarija, začetek našega veseljaoptimizem in upanjepopraviti se z veseljemposledica izročitvesad izročitvesad križasad prepustitvesad velikodušnostisad veresejanje miru in veseljastalna normaveselje božjih otrokveselje in apostolatveselje in božičveselje in bratstvoveselje in križveselje in mirveselje in notranje življenjeveselje in postni časz veseljem živeti in umreti
Vestiskrenostpoštenostspraševanje vestisvoboda vseh vestivzgoja vesti
Vice
Visokomiselnostplemenite ambicije
Vnebohod
Vnebovzetje
Vodenjekreposti voditeljaslabo vodenje, tiranijaznačilnosti dobrega vodenja
Voljabojdejanska prostovoljnostljubezenodgovornost pred Bogomsrčnost
Vzgoja
Vzgoja otrokkrščanski dom
VztrajnostDevica Marijaiskrenost, zvestobaiz ljubeznilojalnostna poti svetostiposlednji kamni, poslednja bitkapri načrtu življenjapri začetem deluprizadevnostsklepisredstva za vztrajnostupanjev apostolatuv bojuv molitviv notranjem življenjuv poklicuvztrajnost do koncazačeti in znova začenjatizvestoba
Z
Začeti in znova začeti
ZadoščevanjeDevica Marijaljubezen do križapokorapri sveti mašizadoščevanje
Zadoščevanje
Zadoščevanjepokora
Zahvaljevanje
Zakonciljdostojanstvodružinadružinske dolžnosti
Zakrament
Zakrament spovedi
Zatajevanjeponižnost in služenjepredati se Bogurazdati se drugimsamopozabažrtev iz ljubezni
Zaupanjein božje otroštvopri apostolskem delusredi težavv Devico Marijov drugev notranjem življenjuzaupanje v Bogazaupanje v Jezusa Kristusazaupljiva molitev
Zbranost
Zgledapostolat zgledaizpolnjevanje dolžnostikrščansko pričevanjepri delu
Zgodovinakrščanstvo in človeška zgodovina
Značajdrznost, pogumneomajnostoblikovanje značajaobzirnost pri medsebojnih odnosihpreprostostresnicoljubnostresnosttrdnostvedrostvelikodušnostvisokomiselnostvoljazrelost
Znanostapostolat razumaMarija, mati vednostinaukvednost, dar Svetega Duha
Zrelost
Zunanja držadober zgled
Zvestobaa Dios y a los hombresa los compromisos de cristianoal plan de vidaen el cumplimiento del deberfidelidad en lo pequeñofidelidad y esperanzafidelidad y lucha ascéticajusticia con Diosla ayuda de Dioslealtadlealtad a la Iglesiaperseveranciasinceridad
Žalost
Življenjski načrtejercicios de penitencianormas de piedad