Bolečina

Bolečina → bolezen
Bolečina → krščanski smisel
Bolečina → ljubezen do križa
Bolečina → Marijin zgled
Bolečina → nadnaravni smisel
Bolečina → nerazumevanje
Bolečina → sočutje ob trpljenju drugega