Opus Dei

Opus Dei → božje otroštvo

Jezus prihaja mimo

Opus Dei → križ in veselje

Božji prijatelji

Opus Dei → ljubezen do vseh
Opus Dei → nadnaravni cilj in sredstva

Jezus prihaja mimo

Opus Dei → posvečevanje dela

Jezus prihaja mimo

Opus Dei → svetost v običajnem življenju
Opus Dei → svoboda

Jezus prihaja mimo

Opus Dei → uboštvo in zaupanje v Boga
Opus Dei → univerzalnost

Jezus prihaja mimo