Stiftelsen Studium

Stiftelsen Studium bildades den 6 april 2000 i Madrid. Stiftelsens ändamål är att främja ”publiceringen och spridningen utan vinstsyfte av litterära verk som bidrar till människors personliga och kristna utbildning, samt att främja eller deltaga i kulturella aktiviteter som har ovannämnda syfte"

Fr.o.m. januari 2001 är stiftelsen Studium förvaltare av upphovsrätten till den helige Josemarías skrifter och andra verk, för alla länder (utom Spanien) och språk. Stiftelsen har sitt säte i Madrid på följande adress: C/ Castelló, 115 2º 28006 - MADRID ESPAÑA (info@studium-foundation.org). Styrelseordförande för Stiftelsen är Rafael Palomino Lozano och sekreterare Jesús María Mínguez.

Stiftelsen Studium är registrerat i stiftelseregister för områdena kultur, utbildning, forskning och idrott vid det spanska Utbildnings- och Kulturdepartementet.