VÄGEN

Vägen

Vägen, en frukt av det själavårdande arbete som den helige Josemaría Escrivá hade inlett år 1925, utkom första gången år 1934 (i Cuenca, Spanien) med titeln "Consideraciones espirituales”(A…

PLOGFÅRAN

Plogfåran

”Vad som framträder på dessa sidor är den kristnes eget liv, i vilket – i Kristi takt – det som är gudomligt och det som är mänskligt knyts samman utan att sammanblandas, som en oupplöslig …

SMEDJAN

Smedjan

Med samma struktur som Vägen och Plogfåran, är Smedjan ”en flammande bok och genom att läsa den och meditera över dess innehåll kan många människor försättas i Guds kärlek smedja och upptän…

NÄR KRISTUSGÅR FÖRBI

När Kristus går förbi

När Kristus går förbi samlar 18 predikningar som den helige Josemaria framförde mellan åren 1951 – 1971. De hölls på olika högtider under det liturgiska året. Den röda tråden är det gudomli…

GUDS VÄNNER

Guds vänner

Denna bok publicerades första gången 1977 som den helige Josemarías första postuma verk. Den är en samling av 18 predikningar. De syftar till att hjälpa läsaren bli vän med »en Gud som står…

ROSENKRANSEN

Rosenkransen

Rosenkransen gavs ut första gången 1934. Boken består av olika funderingar kring Rosenkransens 15 mysterier (glädjerika, smärtörika och glädjerika) för att underlätta läsandet av denna mari…

KORSVÄGEN

Korsvägen

Boken Korsvägen består av korta kommentarer till de fjorton stationer i Korsvägsandakten. De har sitt ursprung i Josemaría Escrivás personliga bön.

I förordet till boken skriver biskop Alva…

SAMTALMED JOSEMARÍAESCRIVÁ

Samtal med Josemaría Escrivá

Denna bok innehåller 7 intervjuer (från 1966 till 68) med journalister från Le Figaro, The New York Times, Time, L’Osservatore della Domenica och 3 spanska tidskrifter (Telva, Gaceta Univer…