325

Бори се с онази отпуснатост, която те прави ленив и повърхностен в духовния живот. — Внимавай, защото това може да са първите симптоми на духовното безразличие… а Свещеното Писание казва, че Бог ще повърне хладките от устата Си.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език