324

„Quia hic homo coepit aedificare et nonpotuit consummare!“ — „Този човек започна да строи, а не можа да довърши!“

Тъжен коментар, който — дали ще ти бъде спестен или не — зависи от теб. Защото имаш всички средства, за да довършиш зданието на твоето освещаване, а това са Божията благодат и твоята лична воля.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език