788

Чистота в намеренията! — От една страна, не е трудно да разпознаеш внушенията на горделивостта и плътските импулси, да се пребориш с тях и да ги победиш с помощта на Божията благодат.

Но от друга — съображенията, от които действаме по един или друг начин, често са мъгляви — дори в най-светите дела… а някъде дълбоко в себе си чуваш глас, който нашепва, че са чисто човешки… Гласът е толкова изкусен, че в душата ти се промъква безпокойство: работя ли както трябва, от чиста Обич, единствено за Бога и за Негова прослава?

Винаги, когато се почувстваш така, реагирай незабавно с думите: „Господи, за себе си нищо не искам. Всичко да бъде от чиста обич и само за Твоя прослава!“.

Предмети
Този параграф на друг език