779

Добро нещо е да отдаваме слава на Бога, без да си вземаме предплати (женa, деца,почести…), от онази слава, на която ще се наслаждаваме в пълнотата на общението ни с Него във вечния живот…

Освен това Той е щедър и въздава сто за едно. Това е вярно също и по отношение на децата. — Мнозина се отказват да имат деца за Негова слава и в замяна получават хиляди деца по дух — каквито сме ние за нашия Небесен Отец.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език