849

Разбира се — направи го смешен със собствените му думи. — Кажи му, че отдавна не е в крак с времето. Направо не е за вярване, че все още има хора, решили веднъж завинаги, че няма по-прекрасно средство за придвижване от дилижанса. Става дума за онези, които все още вадят от мухлясалия сандък волтериански идеи или отдавна дискредитираните либерални идеи от XIX век.

Този параграф на друг език