843

„Non manifeste, sed quasi in occulto“ — „не явно, но някак си тайно“: така отива Христос на честването Разпъване на шатри.

По същия начин придружава Клеопа и неговия спътник по пътя за Еммаус. — Така се явява и на св. Мария-Магдалина след възкресението.

И точно по същия начин — „non tamen cognoverunt discipuli quia Jesus est“ — „но учениците не познаха, че е Исус“ — Той се появява на чудния риболов, за който ни разказва св. ев. Йоан.

И още по-скрит Той пребъдва — от обич към хората — в Святото Причастие.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език