134

Encara que la carn es vesteixi de seda... —Et diré, quan vegi que vacil·les davant la temptació, que amaga la seva impuresa amb excuses d’art, de ciència..., ¡de caritat!

Et diré, parafrasejant aquell antic refrany: encara que la carn es vesteixi de seda, carn es queda.

Aquest punt en un altre idioma