183

¡Els ulls! Pels ulls entren dins l’ànima moltes iniquitats. —¡Quantes experiències com la de David!... —Si guardeu la vista haureu assegurat la guarda del vostre cor.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma