199

Si el gra de blat no mor resta infecund. —¿No vols ser gra de blat, morir per la mortificació, i treure espigues ben repletes? —¡Que Jesús beneeixi el teu sembrat!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma