209

Tot un programa, per seguir amb profit l’assignatura del dolor, ens el dona l’Apòstol: Spe gaudentes —per l’esperança, contents, in tribulatione patientes —soferts, en la tribulació, orationi instantes —en l’oració, constants.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma