Vida sobrenatural

Vida sobrenatural → acció de l’Esperit Sant
Vida sobrenatural → acció de la gràcia
Vida sobrenatural → alegria sobrenatural
Vida sobrenatural → amistat i identificació amb Jesucrist
Vida sobrenatural → amor a la Creu
Vida sobrenatural → apostolat
Vida sobrenatural → centrada en l’Eucaristia
Vida sobrenatural → coherència de vida i heroisme
Vida sobrenatural → començar i recomençar
Vida sobrenatural → contemplatius enmig del món

Amics de Déu

Vida sobrenatural → conversió del treball en oració
Vida sobrenatural → creixement en la caritat
Vida sobrenatural → desenvolupada en els Sagraments
Vida sobrenatural → fe viva i operativa
Vida sobrenatural → filiació divina
Vida sobrenatural → fonamentada en la humilitat
Vida sobrenatural → fonamentada en la mortificació
Vida sobrenatural → fonamentada en la presència de Déu
Vida sobrenatural → la Mare de Déu
Vida sobrenatural → la Mare de Déu i la vida interior
Vida sobrenatural → la Mare de Déu i Sant Josep
Vida sobrenatural → lluita interior
Vida sobrenatural → mortificació

És Crist que passa

Vida sobrenatural → necessitat de la santa puresa
Vida sobrenatural → obscuritat en la vida interior

Amics de Déu

Vida sobrenatural → participació de la vida divina
Vida sobrenatural → pla de vida
Vida sobrenatural → presència de Déu
Vida sobrenatural → recolliment
Vida sobrenatural → sagraments
Vida sobrenatural → santedat personal
Vida sobrenatural → santificació del treball
Vida sobrenatural → tracte amb l'Esperit Sant
Vida sobrenatural → treball
Vida sobrenatural → unió amb Crist
Vida sobrenatural → unitat de vida
Vida sobrenatural → vibració apostòlica
Vida sobrenatural → vida d’Amor
Vida sobrenatural → vida d’oració
Vida sobrenatural → vida de treball
Vida sobrenatural → vida interior
Vida sobrenatural → vida interior i apostolat
Vida sobrenatural → vida sobrenatural fonamentada en la filiació divina

És Crist que passa

Vida sobrenatural → virtuts i dons
Vida sobrenatural → visió sobrenatural
Vida sobrenatural → viure en Crist