300

La teva experiència personal —aquest descoratjament, aquest neguit, aquesta amargor— et fa viure la veritat d’aquelles paraules de Jesús: ¡ningú no pot servir dos senyors!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma