294

No es veien les plantes cobertes per la neu. —I va comentar, joiós, el pagès amo del camp: «Ara creixen cap endins».

—Vaig pensar en tu: en la teva forçosa inactivitat.

—Digues: ¿creixes també cap endins?

Aquest punt en un altre idioma