329

Els pecats venials fan molt de mal a l’ànima. —Per això, capite nobis vulpes parvulas, quae demoliuntur vineas, diu el Senyor en el Càntic dels Càntics: caceu les guineus menudes que destrueixen la vinya.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma