325

Lluita contra aquesta fluixesa que et fa mandrós i deixat en la teva vida espiritual. —Mira que pot ser el començament de la tebiesa..., i, amb frase de l’Escriptura, els tebis els vomitarà Déu.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma