403

Tingues encara més audàcia i, quan necessitis alguna cosa, assumint per endavant el Fiat, no demanis: digues «Jesús, vull això o allò», perquè és així com demanen els nens.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma