416

Sine me nihil potestis facere! Llum nova, millor, resplendors noves, per als meus ulls, d’aquesta Llum Eterna, que és el sant Evangeli.

—¿Em poden estranyar «les meves»... ximpleries?

—Que jo posi Jesús en totes les meves coses. I, llavors, no hi haurà ximpleries en la meva conducta: i, si haig de parlar amb propietat, no diré més «les meves coses», sinó «les nostres coses».

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma