585

Si habueritis fidem, sicut granum sinapis! —¡Si tinguéssiu una fe tan gran com un granet de mostassa!...

—¡Quines promeses enclou aquesta exclamació del Mestre!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma