588

Omnia possibilia sunt credenti. —Tot és possible per al qui creu. —Són paraules de Crist.

—¿Què fas, que no li dius amb els apòstols: Adauge nobis fidem! —¡augmenta’m la fe!?

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma