670

Diu Jesús: «I qualsevol que deixi casa o germans o germanes o pare o mare o esposa o fills o heretats per causa del meu nom, en rebrà cent vegades més i posseirà la vida eterna».

—¡A veure si trobes, a la terra, qui pagui amb tanta generositat!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma