674

No donis mai el teu parer si no te’l demanen, encara que pensis que la teva opinió és la més encertada.

Matèries
Aquest punt en un altre idioma